Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 24 Wrzesień 2020r.
Drukuj

W  Grodzisku Wielkopolskim spotkali się Członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Organizatorem spotkania była Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Poznań. W zebraniu uczestniczyła Komisja Rewizyjna oraz zaproszeni goście: -członek Zarządu Enea S.A. -Zbigniew Piętka, -prezes Zarządu Enea Operator- Andrzej Kojro--członek Zarządu Enea Operator Michał Cebula,-członek Zarządu Enea Serwis-Piotr Bogusławski, członek Zarządu Enea Pomiary-Mirosław Jamroży,   -członek Rady Nadzorczej Enea S.A.- Mariusz Pliszka,

Tematyka obrad:

1. Protokół z ostatniego zebrania KM. Odczytano i przyjęto protokół z poprzedniego zebrania KM (Pieczyska 8.11.2019 r.)

2. Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania KM. Członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania KM :-podsumowano spotkania, które rozpoczęły negocjacja płacowe w 2020 r.,- Sytuacja w Spółkach GK Enea-korespondencja z zarządami,-propozycje zmian do ZUZP w Enea S.A., Wspólna Działalność Socjalna, nowa tabela płac zasadniczych w Enea Centrum, podano wyniki głosowań uchwał przyjętych drogą elektroniczną.

3. Informacja z działalności naszych przedstawicieli w strukturach krajowych NSZZ Solidarność. Relację z posiedzeń Komisji Krajowej i Krajowej Sekcji Energetyków zdali Marek Boiński i Robert Jusis.

4.Desygnowanie naszych przedstawicieli do wyborów władz Enea Serwis. W tajnych wyborach wyłoniono kandydatów, którzy wystartują w wyborach do Rady Nadzorczej Enea Serwis: Łukasz Kotowicz i Maciej Witucki, oraz do zarządu Enea Serwis-Piotr Bogusławski.

5.Wystąpienia zaproszonych gości. Po krótkich wystąpieniach gości członkowie KM zadawali pytania, które dotyczyły między innymi: terminowości badania sprzętu elektroizolacyjnego, współpracy  z inkasentami firm zewnętrznych, pracach jednoosobowo wykonywanych na urządzeniach energetycznych, rejestracji pojazdów w Szczecinie, inwestycji w Ostrołęce, Strategii Enea, komitetach sterujących, przyszłości Enea Logistyka, przyszłości ośrodka szkoleniowego w Zdroisku, ścieżkach kariery zawodowej, programie zmiany pokoleniowej, mieszkania zakładowego w Bledzewie, współpracy z kancelariami prawnymi, propozycjach zmian do ZUZP. 

Foto relacja Youtube

Wcześniejsze zebrania KM

 


Wiadomość tą wyświetlono 2428 razy.