Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 10 Kwiecień 2020r.
Drukuj

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem uzgodnienia zasad prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w Grupie Kapitałowej Enea w 2020 r. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej dyskusji na temat podwyższenia odpisu ustawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Oficjalny wniosek z dyskusji-czekamy na opublikowanie Ustawy Budżetowej, która potwierdzi uzyskanie informacje.

Administratorka WDS przedstawiła krótkie rozliczenie funduszu za 2019 r.  nawiązujące do liczby zatrudnionych w poszczególnych obszarach. Dokładne rozlicznie WDS za 2019 dostaniemy w terminie późniejszym.

Następnie dyskutowano na temat zapisów preliminarza WDS na 2020 r. W projekcie preliminarza uwzględniono uwagi Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dyskutowano jeszcze o:- poświadczaniu dochodów uzyskiwanych za granicą, -korzystania z funduszu małżeństw pracujących w GK Enea, -faktur przedstawianych do rozliczeń, -terminów składania wniosków na wycieczek , -tworzeniu rezerw na wycieczki, -dofinansowań do wypoczynku dla dzieci powyżej 18 roku życia.

Wszystkie wnioski z dyskusji znajdą swoje odzwierciedlenie w kolejnej wersji preliminarza, o której strony będą dyskutowały 13 lutego 2020 r. ( wcześniej związki zawodowe otrzymają nową wersję dokumentu drogą elektroniczną).

Strona społeczna przekazała bardzo negatywne opinie na temat kart świątecznych dla dzieci- ( doładowanie po świętach, bardzo uboga sieć sklepów, ograniczony asortyment, rozliczanie kwot na kartach). Przedstawiciele Administratora przeprosili za zaistniałą sytuację, która wynikała z tego, że: -był to pierwszy rok tej formy korzystania z WDS-uczymy się na błędach, których już nie będziemy popełniali. Strona społeczna nie widzi możliwości dalszego kontynuowania  tej formy prezentów na święta i sugeruje powrót do wcześniejszych zasad -gotówka.

Wcześniejsze rozmowy ws WDS

Wyższy odpis ustawowy na ZFŚS w 2020 r.

 


 


Wiadomość tą wyświetlono 2157 razy.