Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 06 Sierpień 2020r.
Drukuj
10.01.2020 Wyższy odpis na ZFŚS
Dodano: 10 Styczeń 2020r. 14:44

W 2020 roku kwota odprowadzana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) za jednego pracownika będzie naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia z 2018 r. W efekcie odpis wzrośnie z 1271,20 zł do 1550,25 zł. Taką informację podał Tomasz Robaczyński, wiceminister finansów podczas posiedzenia zespołu ds. budżetu i wynagrodzeń Rady Dialogu Społecznego (RDS), w trakcie którego omawiany był projekt budżetu na 2020 r. Co do zasady należność na ZFŚS na dany rok powinna stanowić 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego (lub jego drugiego półrocza, jeśli było wyższe). Jednak przez wiele lat kwota odpisu na fundusz była zamrażana.  Rząd Platformy Obywatelskiej zamroził podstawę naliczania funduszu do 2015 r. i naliczał podstawę z 2012 r. co dawało kwotę 1093,93 zł.

Obowiązująca w bieżącym roku kwota to spełnienie kolejnego postulatu NSZZ Solidarność.

Wysokość odpisu na ZFŚS  od 2015 r.

-1093, 93 zł –ustawowa wysokość odpisu od 2012 r. do 2015 r.,

-1229,3 zł. –  ustawowa wysokość odpisu do 31 lipca 2019 r.,

-1271,2 zł –ustawowa wysokość odpisu na  od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.,

-1550,25 zł - ustawowa wysokość odpisu  od 1 stycznia 2020 r.

Przyznawanie usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do ich otrzymania. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa w przypadku Grupy Kapitałowej Enea  Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

Obowiązująca w bieżącym roku kwota odpisu na ZFŚS to spełnienie postulatu NSZZ Solidarność.


 


Wiadomość tą wyświetlono 2047 razy.