Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj

Po krótkiej części dotyczącej polityki płacowej na rok 2020 kontynuowano negocjacje ZUZP dla Spółki.

Zarząd proponował zapis stanowiący, że suma Nagrody na Dzień Energetyka i nagrody na Święta Bożego Narodzenia będzie taka sama jak w Enea S.A. Z powodu wątpliwości co do tworzenia regulacji wymagających zdobywania informacji finansowych z innych spółek prawa handlowego, jak też z uwagi na możliwość braku nagrody świątecznej przy jednoczesnym niższym niż 20% średniej płacy w Enea Trading poziomie nagrody na Dzień Energetyka w Enea S.A. Strona społeczna odrzuciła tą propozycję. W zamian Strona Społeczna zaproponowała zapis o wysokości nagrody na Dzień Energetyka w Enea Trading na poziomie 20% średniej płacy, bez wyszczególniania nagrody na święta Bożego Narodzenia. Taka też treść została ostatecznie uzgodniona przez strony.

Zarząd przyjął propozycję NSZZ „Solidarność” z poprzedniego spotkania dotyczącą doprecyzowania przy użyciu wzorów matematycznych sposobu wyliczenia premii rocznej dla pracownika spółki. NSZZ „Solidarność” zaproponowała dodatkowe matematyczne uproszczenie zapisu jednego z wzorów.

Pracodawca zaproponował doprecyzowanie zapisów dotyczących tzw. funduszu nagród 1%. Strona społeczna zadeklarowała potrzebę większej ilości czasu na przeanalizowanie propozycji.

Główną kwestią sporną pozostaje kwestia okresu wypowiedzenia ZUZP. Na koniec ostatniego spotkania Strona Społeczna zaproponowała zmniejszenie wcześniej oczekiwanego okresu wypowiedzenia z 4 do 2,5 roku pod warunkiem, że zapisy dotyczące mechanizmów etatyzacyjnych (odszkodowania przy zwolnieniu) będą obowiązywać nie 7, lecz 8 lat, a ZUZP będzie zawierał zapis o niewypowiadalności tych właśnie zapisów przez okres ich obowiązywania, czyli 8 lat od daty rejestracji ZUZP. Propozycje pracodawcy przedstawione na spotkaniu 10.12.2019 nie spotkały się z akceptacją Strony Społecznej, a było to: wydłużenie okresu obowiązywania mechanizmów etatyzacji przez 8 lat przy okresie wypowiedzenia ZUZP 2,5 roku przez pierwsze 2,5 roku, a po tym okresie okres wypowiedzenia wynosić miałby 1,5 roku.

Poruszony został też temat konwersji tzw. umów kodeksowych do umów „pod ZUZP”. Obydwie strony zgodziły się, że w ich wyniku na podatkowym zeznaniu rocznym (PIT) pracownik powinien odnotować kwotę przychodów nie mniejszą, jak przed konwersją warunków umowy o pracę. Zarząd zadeklarował otwartość i poprosił o zgłaszanie wszelkich wątpliwości i konkretnych uwag.

Termin kolejnego spotkania w sprawie ZUZP Enea Trading przypadnie w pierwszej połowie stycznia 2020 roku. Poprowadzi je najprawdopodobniej nowy członek Zarządu Enea Trading: Wojciech Jędrzyński.

 

 


 


Wiadomość tą wyświetlono 1180 razy.