Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 27 Październik 2020r.
Drukuj

Prezes Enea Centrum Sławomir Jankiewicz w świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów spotkał się z Pracownikami Spółki z Obszaru Gorzowskiego. Spotkanie miało charakter otwarty,  więc i strona związkowa w nim uczestniczyła. Nawiązując  do daty wizyty prezes poinformował, że na „Mikołaja” przywiózł informację, że Pracownicy EC dostaną Nagrodę na Boże Narodzenie w wysokości 1000 zł.

Następie po krótkim wstępie dotyczącym specyfiki Spółki oddał głos uczestnikom spotkania. Dyskutowano między innymi o :-1 % funduszu nagród wynikającym z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, -planach uruchomienia od 2020 r. premii kwartalnej, - kryteriach oceny Pracowników (i wpływu absencji chorobowej na tą ocenę),- ekwiwalencie za ręcznik,  herbatę i inne świadczenia, -terminach odpowiedzi na pisma kierowane do przełożonych, -sposobach rozliczania pracy w nadgodzinach, -nowej tabeli płaca zasadniczych, - bezpieczeństwie Pracowników Biur Obsługi Klienta, -podsłuchiwaniu rozmów telefonicznych, -wykorzystywaniu  zaległych urlopów, -braku pomieszczeń socjalnych w lokalizacji w Gorzowie przy ul. Sikorskiego, -bezpieczeństwie IT.  

Na zakończenie S.Jankiewicz poprosił o większe zaangażowanie się w integrację Spółki.

Inicjatywa bezpośrednich spotkań, jak najbardziej słuszna.

Mamy nadzieję, że będzie kontynuowana.

Inne spotkania w EC


Wiadomość tą wyświetlono 1801 razy.