Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 15 Lipiec 2020r.
Drukuj

Kolejną Spółką, która odpowiedziała na zaproszenie do rozpoczęcia rozmów dotyczących ustalenia polityki płacowej w 2020 r. została Enea S.A. Podczas spotkania w Poznaniu Pracodawcę reprezentowali: Prezes zarządu-Mirosław Kowalik, oraz  członkowie zarządu- Zbigniew Piętka i Jarosław Ołowski .

Przed rozpoczęciem negocjacji płacowych M. Kowalik przedstawił aktualną sytuację w GK Enea. Zapoznał też zebranych z planami na 2020 r. oraz szansami i zagrożeniami stojącymi przed Spółkami w nowym roku. J. Ołowski uzupełnił  to wystąpienie o dane finansowe. Następnie przystąpiono do negocjacji. Strony dialogu społecznego w Enea S.A. przedstawiły swoje procentowe propozycje dotyczące podwyższenia płac w 2020 r. Rozbieżności są duże więc postanowiono skupić się na uzgodnieniu wysokości jednorazowej nagrody na Święta Bożego Narodzenia. Po krótkich negocjacjach uzgodniono wysokość nagrody w Enea S.A. -1000 zł. Taka kwota będzie też rekomendowana dla zarządów Spółek GK Enea..

Korzystając z okazji obecności Stron Zakładowego Układu Zbiorowego Enea S.A. ( ZUZP) podpisano protokół dodatkowy nr 41 do ZUZP dotyczący Enea Centrum- zasad budowy tabeli płac zasadniczych wraz z nową tabelą płac. Dopasowano do specyfiki Spółki wykaz stanowisk na których prowadzona jest praca zmianowa i w porze nocnej oraz obowiązuje zadaniowy system pracy. Uzgodniono nowy taryfikator kwalifikacyjny oraz wymagania kwalifikacyjne na poszczególnych stanowiskach.

Podpisana treść protokołu zostanie przesłana celem rejestracji do Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.

Wcześniejsze spotkania w Enea SA

Nagroda Boże Narodzenie 2018

 


Wiadomość tą wyświetlono 4493 razy.