Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 15 Lipiec 2020r.
Drukuj
21.11.2019 Rozmowy nie tylko o ZUZP w Enea S.A.
Dodano: 21 Listopad 2019r. 12:51

W Poznaniu spotkały się strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Enea S.A. ( ZUZP) Na spotkanie nie stawił się przedstawiciel jednej z organizacji związkowej będącej stroną ZUZP ( Związku Synergia).  Spotkanie dotyczyło wznowienia prac związanych z aktualizacją zapisów ZUZP. Ostatnie spotkania w tym temacie odbyły się w 2016 r. Omówiono zasady procedowania zespołu, który ma zostać powołany do opracowania dokumentu uwzględniającego specyfikę dotyczącą Spółki Enea S.A. W celu usprawnienia prac zespołu jak najszybciej należy doprowadzić do  zawarcia porozumień o stosowaniu ZUZP Enea S.A. przez Spółki nim objęte. Do zespołu związki będące stroną ZUZP Enea S.A. wytypują po trzech swoich przedstawicieli. Inne organizacje związkowe nie będące stronami ZUZP mogą wytypować po jednym obserwatorze. Zespół przed aktualizacją zapisów całego ZUZP, w pierwszej kolejności ma się zająć zapisami dotyczącymi:- premiowania  ZPC, -wystąpieniami PIP zalecającymi usunięcie nieprawidłowości związanych z łamaniem zasad wynagradzania zawartych w ZUZP (10 osób nie mieści się w widełkach maksymalnych płac zasadniczych w swoich kategoriach zaszeregowania),- wspólną działalnością socjalną.  Zdaniem przedstawicieli NSZZ Solidarność prace zespołu powinny bazować na tekście jednolitym ZUZP ( uwzględniającym ponad 40 protokołów dodatkowych). Strona Pracodawcy nie widzi takiej konieczności. Uzgodniono, że spotkania zespołu będą się odbywały w cyklach dwutygodniowych. Pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się 4 grudnia 2019 r.

Inne tematy omawiane na spotkaniu:

1-Protokół dodatkowy do ZUZP Enea S.A. wynegocjowany w Enea Centrum (EC). Protokół dotyczy zmian związanych z uzgodnieniem nowej tabeli płac zasadniczych w EC. 25 października 2019 r. w EC uzgodniono treść w/ w dokumentu. Liczyliśmy ,że dzisiaj zostanie podpisany w/w protokół dodatkowy przez strony ZUZP w Enea S.A. Niestety strona pracodawcy nic nie wiedziała o uzgodnieniach w EC.

2. Przedłużenia obowiązywania Regulaminu Premiowania w oparciu o ZPC w Enea S.A. Strona pracodawcy wnioskuje o to by zasady z 2019 obowiązywały w 2020 r. Po uzyskaniu warunkowej zgody na 2019 r. strona pracodawcy nic z tym tematem nie zrobiła przez cały 2019 r. Teraz kolejny raz proponuje się nam podpisanie prowizorki na kolejny rok. Organizacje związkowe będące stronami ZUZP Enea S.A. ustosunkują się do tej propozycji.

3. Nowa tabela płac zasadniczych w Enea S.A. Strona pracodawcy zaproponowała podpisanie uzgodnienia dotyczącego nowej tabeli płac zasadniczych, która miałaby wejść w życie od grudnia 2019 r. Dyskutowano na temat zgodności zaproponowanej tabeli  z zapisami Załącznika nr 3 do ZUZP Enea. W szczególności wartości stawek płac minimalnych  w kategoriach 10,11i 12. Przedstawiciele NSZZ Solidarność przedstawią swoją odpowiedź w tym temacie po konsultacjach w Prezydium.

4.Negocjacje płacowe dotyczące uzgodnienia zasad polityki płacowej w 2020 r. w Enea S.A. Poinformowano nas, że spotkanie w ty temacie odbędzie się 3 grudnia 2019 r.

5.Premia- nagroda  na święta Bożego Narodzenia.  Do tego tematu strona pracodawcy ustosunkuje się podczas spotkania w dniu 3 grudnia 2019 r.

Uzgodnienia w EC

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 2419 razy.