Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 24 Wrzesień 2020r.
Drukuj
25.10.2019 Wspólna Działalność Socjalna w GK Enea.
Dodano: 25 Październik 2019r. 16:40

Przedstawiciele związków zawodowych spotkali się w Poznaniu z Administratorem Wspólnej Działalności Socjalnej  (WDS) Spółek GK Enea. Głównym tematem rozmów było uzgodnienie sposobu wydatkowania dodatkowych środków (od sierpnia 2019 podniesiony został odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) .

Strony ustaliły , że kwota zwiększonego odpisu zasili rezerwy dla  poszczególnych obszarów zgodnie z przyjętym planem przychodów i wydatków na ZFŚS. Obszar gorzowski powiększy tym samym swoją rezerwę o kwotę blisko 35 tys. złotych.

W dalszej części spotkania Administrator Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) przedstawił stronie społecznej propozycję doprecyzowania zapisów Regulaminu WDS , który będzie obowiązywać w okresie od marca 2020 do marca 2021. Zapisy te mają na celu jednoznaczne określenie zasad korzystania i rozliczania  dofinansowania w zakresie : oświadczeń o dochodach , wypoczynku dzieci i młodzieży , indywidualnych  zajęciach sportowo-rekreacyjnych , wypoczynek emerytów.

 

Część przedstawionych propozycji otrzymało akceptację strony społecznej , pozostałe wymagające dokładniejszej analizy będą tematem, do omówienia na następnym spotkaniu .

Wcześniejsze rozmowy o WDS

 

 

 

.


Wiadomość tą wyświetlono 2405 razy.