Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 24 Wrzesień 2020r.
Drukuj

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum (EC).Tematyka spotkania:

1. Limit skierowań do sanatorium na 2020 r. Na podstawie rozliczenia z 3 ostatnich lat uzgodniono limit -100 skierowań dla Pracowników, którzy zechcą skorzystać z profilaktyki sanatoryjnej w 2020 r.

2.Dni dodatkowo wolne za święta przypadające w soboty. Święta 15 sierpnia i 26 grudnia w 2020 r. przypadają w soboty. Uzgodniono, że za te dni dodatkowymi dniami wolnymi będą 13 sierpień i 24 grudzień 2020 r.

3.Protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy  Enea S.A. (ZUZP) Uzgodniono:- Zasady budowy tabeli płac zasadniczych. Zmniejszono ilość kategorii zaszeregowania z 12 do 9. Zaktualizowano współczynniki normatywne oraz podstawę tworzenia tabeli -na dzień wejścia w życie tabeli (propozycja 1.01.2020)  stawki płac zasadniczych będą jak w Enea Operatorze w 2019 r. w pierwszych 9 kategoriach. Dopasowano do specyfiki Spółki wykazy stanowisk na których prowadzona jest praca zmianowa i w porze nocnej oraz obowiązuje zadaniowy system pracy. Uzgodniono taryfikator kwalifikacyjny oraz wymagania kwalifikacyjne na poszczególnych stanowiskach. Parafowana treść protokołu dodatkowego zostanie przesłana do stron ZUZP w Enea S.A.

4.Regulamin Pracy. Strona pracodawcy przedstawiła poprawiony projekt nowego Regulaminu Pracy, który zostanie przesłany związkom zawodowym. Do 15 listopada można zgłosić ewentualne uwagi do przedstawionego dokumentu.

5. Porozumienie o stosowaniu ZUZP Enea S.A. Zarząd zgodził się z propozycją strony społecznej -podjęcie działań mających na celu zawarcie porozumienie w tym temacie.

6. Nagroda-premia na Święta Bożego Narodzenia. Zarząd zasugerował podjęcie tego tematu na szczeblu Grupy Kapitałowej.

7.Parkingi dla Pracowników EC. Zostanie przeprowadzona wizja lokalna, po której dostaniemy odpowiedź na nasze wystąpienie w tym temacie, ze wskazaniem proponowanego rozwiązania.

8. Termin następnego spotkania. Wstępnie uzgodniono 27 listopada 2019 r.

 

Wcześniejsze spotkania w EC


Wiadomość tą wyświetlono 2290 razy.