Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 19 Kwiecień 2021r.
Drukuj

W siedzibie Sp. Enea SA. zarząd   zaprezentował stronie społecznej GK Enea propozycję  projektu  „ Aktualizacja systemu wynagradzania i rozwoju kompetencji w GK Enea”. Projekt zakłada udział  strony społecznej jako jednej ze stron uczestniczącej w opracowaniu założeń do aktualizacji sposobu wynagradzania i awansowania pracowników 14 spółek GK Enea. 

Na wstępie  prezes zarządu Mirosław Kowalik  nakreślił cel projektu w odniesieniu do otoczenia  i trendów  rynkowych , a obecną sytuacją w GK Enea.  Panuje rynek pracownika , który potrafił szybko zweryfikować  dotychczasowe , niejednolite i mało elastyczne systemy gospodarowania zasobami ludzkimi w tak dużej organizacji jak GK Enea.  Brak długo falowej polityki  zatrudnieniowej w powiązaniu z możliwością pełnego wykorzystania potencjału wiedzy i umiejętności  pracowników , odpowiedniego rozłożenia kompetencji  i odpowiedniego docenienia roli potencjału pracowniczego nie sprzyja  rozwojowi GK . Staje się coraz większą barierą w pozyskiwaniu  odpowiednich do potrzeb  Grupy specjalistów i fachowców.

 

Następnie pani dyrektor Departamentu HR Aneta Pelczarska przedstawiła zebranym bardziej szczegółowo zagadnienia związane z opracowaniem jednolitego systemu wynagradzania  , kreowania ścieżki awansu zawodowego  i  kompetencji  dla pracowników Sp. będących beneficjentami projektu , 14 spółek , 2500 stanowisk pracy, których przedstawiciele w powołanych zespołach projektowych biznesu z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń i przy współpracy z zewnętrznymi firmami doradczymi oraz organizacjami związkowymi  działającymi w spółkach objętych projektem opracują modele dla wydobycia , wytwarzania , obrotu i dystrybucji ,  które posłużą  do dalszych prac  w celu realizacji projektu . Czas jaki został  przewidziany przez zarząd na opracowanie spójnego dokumentu to rok czasu.

Strona społeczna uczestnicząca w spotkaniu  przekazała zarządowi szereg wątpliwości  związanych z projektem , przede wszystkim :

  • finansowanie  wdrożenia projektu  - wiadomo jaka jest obecnie sytuacja  w Sp. GK w zakresie kosztów pracowniczych , zresztą coroczne negocjacje płacowe mówią same za siebie , a trudno przypuszczać , że projekt może zostać  sfinansowany  na obecnym poziomie funduszy płac w poszczególnych spółkach ,
  • okres na opracowanie całego projektu  jest  stanowczo zbyt krótki  (1 rok) , co może i zapewne wpłynie na wypracowanie prawdziwych i sprawdzonych , a zarazem akceptowalnych przez stronę związkową  metod transparentnej polityki pracodawców w zakresie obejmującym projekt,
  • zaniepokojenie  strony społecznej , że o ile mimo nakładu olbrzymiej pracy i środków ów projekt nie zostanie z takich czy innych przyczyn wdrożony w Sp. Enea SA. , pozostali pracodawcy też nie będą go realizować – strona społeczna sugeruje wybranie jednej  np. Sp. Enea SA  do pilotażowego opracowania projektu.

Mimo wszystkich wątpliwości  przekazanych zarządowi Enea SA w trakcie dyskusji  , strona społeczna podkreśliła , że nie jest przeciwna  temu projektowi .

Od redakcji :

Ziarno zostało posadzone ,  czas pokaże plony.

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 1876 razy.