Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 19 Kwiecień 2021r.
Drukuj

Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu Joanna Markiewicz w dniu 16.09.2019 zakończyła kontrolę w Enea Centrum (EC). O tym co zawiera protokół pokontrolny poinformowała stronę społeczną:

1. Realizacja wystąpienia PIP po kontroli z 7 lutego 2018 r. Pani Inspektor stwierdziła wykonanie większości wystąpień dotyczących: czasu pracy i godzin odpoczynku. Niewielkie uwagi dotyczą niewykorzystanych urlopów, oraz braku wyboru Społecznego Inspektora Pracy.

2.Kontrola prawidłowości rozwiązania umów o pracę w 2019 r. Na 108 przypadków rozwiązania różnych umów o pracę w EC Pani Joanna losowo wybrała 5 przypadków. Jeden z nich zawierał porozumienie stron, dlatego dokładnie przebadano pozostałe cztery przypadki. Do procedur rozwiązania umów uwag nie było (jeden przypadek dyscyplinarnego zwolnienia rozpatruje obecnie Sąd i Prokuratura). Prawidłowy przebieg tego przypadku będzie jeszcze badany po zakończeniu prac Prokuratury i Sądu. Po rozwiązaniu umów o pracę w jednym przypadku pracodawca zbyt późno dostarczył świadectwo pracy.

3.Przestrzeganie tabeli wynagrodzeń. Kontroli poddano 24 osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych ( kategoria zaszeregowania 0 i 1). Wszystkie stanowiska mieszczą się w widełkach zaszeregowania dla swoich kategorii. Jedna osoba pobiera dodatek wyrównawczy (650 zł).

4.Umowy śmieciowe. Obecnie na takich umowach zatrudnionych jest jeszcze 56 Pracowników.

Organizacje związkowe mogą wystąpić do OIP w Poznaniu o przekazanie odpisu z protokołu pokontrolnego.
Wcześniejsze kontrole


Wiadomość tą wyświetlono 1549 razy.