Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 15 Lipiec 2020r.
Drukuj
10.09.2019 Obradowała KP NSZZ Solidarność Enea.
Dodano: 11 Wrzesień 2019r. 13:19

W Zdroisku na powakacyjnym zebraniu spotkali się Członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KPG).W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: -Poseł na Sejm RP-Jarosław Porwich,-Członek zarządu Enea Operator-Michał Cebula, - Członek zarządu Enea Serwis Piotr Bogusławski, -Menadżer z PZU S.A. Anna Łoktaj-Kowalak.

Tematy poruszane na spotkaniu:

1-Protokół z ostatniego spotkania. Po przeczytaniu i głosowaniu przyjęto protokół  z 27 czerwca 2019 r. z Przyłęska.

2-Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji przyjęto 4 osoby.

3-Sprawozdanie z działalności. Przew. KPG Krzysztof Gonerski zdał relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od 27 czerwca 2019 r.

4.Ubezpieczenie z firmą PZU po przejściu na emeryturę. Przedstawicielka PZU Anna Łoktaj-Kowalak zapoznała zebranych z umową zawartą pomiędzy Komisją Międzyzakładową NSZZ Solidarność Enea a PZU. Umowa będzie umożliwiała kontynuowanie ubezpieczenia z firmą PZU po przejściu na emeryturę. Uzgodniony dokument do końca roku wejdzie w życie. Wszystkie sprawy związane z tym ubezpieczeniem  na Obszarze Gorzowskim  z ramienia KPG będzie prowadził Mariusz Kępiszak.

5.Wybory Społecznych Inspektorów Pracy (SIP). Niedługo mają się odbyć wybory SIP, dlatego KPG desygnowała jako kandydata na Zakładowego SIP w Obszarze Gorzowskim Zbigniewa Mińczuka. Procedura wyborcza rozpocznie się od wyborów SIP w komórkach organizacyjnych w Spółkach GK Enea. Wyłonieni w bezpośrednich wyborach Wydziałowi SIP dokonają wyboru Zakładowego SIP.

6.Negocjacje płacowe w GK Enea. Podsumowano spory płacowe, oraz zawarte porozumienia w poszczególnych Spółkach. Wynegocjowana w większości Spółek kwota podwyżki (300 zł. do płacy zasadniczej), jest największą jako udało nam się wywalczyć w ostatnich latach. Oczekiwania w niektórych Spółkach były jednak większe, dlatego należy jak najszybciej rozpocząć negocjacje na temat wzrostu płac w 2020 r.

7.Spotkanie z Posłem Jarosławem Porwichem. Były Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność J.Porwich podsumował swoją 4 letnią kadencję Posła, oraz poprosił o poparcie jego osoby w zbliżających się wyborach parlamentarnych (13.10.2019). Zebrani na sali podkreślili, że mimo wielu pozytywnych zmian w Kraju jakie podczas tej kadencji sejmu zafunkcjonowały, ciągle otwartym problemem pozostaje wprowadzenie emerytur stażowych, a więc możliwości przechodzenia na emeryturę po przepracowaniu 40 lat przez mężczyzn i 35 lat przez kobiety bez względu na wiek, oraz odmrożenia odpisu na Zakładowych Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 

8.Łamanie zakładowego prawa pracy w GK Enea. Kontrola PIP z Poznania już w 2018 r. wykazała łamanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w zakresie zasad wynagradzania  „wybrańców” w Enea S.A. Niestety wystąpienia PIP w tym zakresie dalej nie przywróciły stanu zgodnego z prawem. Mamy uzasadnione podejrzenia, że podobne praktyki panują w Enea Centrum (aktualnie trwa tam kontrola PIP). Omówiono działania jakie podejmuje związek w celu wyeliminowania tych nieprawidłowości.

9.Zaangażowanie Członków KPG w pracę związkową. Podsumowano aktywność poszczególnych członków KPG w działaniach wewnątrz GK Enea, jak i poza nią. Delikatnie mówiąc aktywność ta może być większa. Dłuższa dyskusja w tym temacie powinna przynieść spodziewane efekty.

10. Sytuacja w Spółkach GK Enea. Przedstawiciele Komisji z Enea Operator, Enea Centrum, Enea Serwis i Enea Logistyka przedstawili najważniejsze problemy z jakimi borykają się w tych Spółkach.

11.Sprawy różne. W tym punkcie zebrania poruszono następujące tematy: -ekwiwalent za wydawane świadczeń rzeczowych (herbata, mydło, ręcznik…) -Mieszkanie zakładowe w Bledzewie, -drobne naprawy samochodów w Rejonie Dystrybucji Gorzów, -Zjazd Delegatów Naszej Organizacji ( uzgodniono termin 30-31.12.2019 r.). Miejsce zjazdu ustali Prezydium, -Obchody 40 rocznicy powstania związku-zakup gadżetów, .-udzielono dwóch zapomóg losowych członkom związku.

Podczas obrad głos zabierali również zaproszeni goście- Członek zarządu Enea Operator-Michał Cebula, - Członek zarządu Enea Serwis Piotr Bogusławski. Były też życzenia urodzinowe dla Naszej Koleżanki Ewy, która obchodziła urodziny.

Wcześniejsze zebrania KPG

Kontrole PIP


Wiadomość tą wyświetlono 1554 razy.