Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 19 Kwiecień 2021r.
Drukuj
5.09.2019 Kontynuacja rozmów w Enea Serwis.
Dodano: 5 Wrzesień 2019r. 14:32

W siedzibie Enea Serwis (ES) kontynuowano rozmowy celem uzgodnienia najpilniejszych spraw do załatwienia w tej Spółce. Jedyny obecny na spotkaniu członek zarządu Piotr Bogusławski  poinformowano zebranych, że na prezesa Zarządu ES w procedurze konkursowej został wybrany

Ireneusz Rogowski,  dyrektor Departamentu Logistyki z Enea Operatora(funkcję tą pełniła od lutego 2019 r.). Od września 2019 dotychczasowy prezes Sławomir Bielecki odjął funkcję Dyrektora Oddziału Dystrybucji Szczecin w Enea Operatorze. Nowy prezes ES obejmie stanowisko od 9 września 2019 r

Tematy poruszane podczas spotkania:

1.Taryfikator kwalifikacyjny -tabela płac zasadniczych. Uwzględniając wcześniejsze sugestie  strony związkowej do taryfikatora dopisano stanowisko Inspektora ochrony danych, oraz określono wymagania kwalifikacyjne dla tego stanowiska. Kwestią sporną pozostaje dopisanie stanowiska dyżurnego stacji. Wiąże się to z uprawnieniami do emerytur pomostowych. Rozgorzała dyskusja w temacie uprawnień do emerytur pomostowych. Wszystkim zainteresowanym  polecamy lekturę naszego biuletynu dotyczącego tej tematyki ( PN 203 strona 9). Kwestia dopisania do taryfikatora stanowiska dyżurnego stacji  ma zostać rozstrzygnięta do  13 września 2019 r. Ewentualne zmiana w taryfikatorze będzie też miała wpływ na tabelę płaca zasadniczych (budując nową tabele płac bazowano na tabeli z  Operatora z 2018 r. tym sposobem z 10 kategorii powstało 12).

2. Regulamin pracy. Ponownie dyskutowano o stanowiskach na, których przysługują okulary korekcyjne. Ostatecznie udało się uzgodnić dokument, który obiegowo zostanie przesłany do podpisania stronie społecznej.

3.Profilaktyka Sanatoryjna. Uzgodniono ilość miejsc do Sanatorium w Inowrocławiu na 2020 r.- 58 . Rozpoczęto procedurę podpisywania, nie wszystkie organizacje związkowe obecne na spotkaniu miały potrzebną do podpisania reprezentację.

4. Regulamin wyborów do RN i Zarządu ES.  Do zarządu nie wpłynęły uwagi od strony społecznej do przedstawionych projektów. Dokument obiegowo zostanie przesłany do podpisania przez organizacje związkowe.

5.Umowy o pracę -miejsce pracy, miejsce wykonywania pracy. Strona społeczna zgłosiła temat różnej treści umów o pracę związanych z wyznaczeniem miejsca pracy  oraz  miejsca wykonywania pracy. Temat zostanie rozpoznany przez zarząd.

 

Wcześniejsze spotkania w ES

 


Wiadomość tą wyświetlono 1825 razy.