Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 19 Kwiecień 2021r.
Drukuj
22.07.2019 Zmiany w zarządzie Enea Operatora.
Dodano: 22 Lipiec 2019r. 12:51

Rada Nadzorcza powołała Zarząd Enei Operator na nową kadencję w składzie:

- Andrzej Kojro – prezes Zarządu, - Wojciech Drożdż – wiceprezes ds. innowacji i logistyki,- Marek Szymankiewicz – wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej, - Józef Aleszczyk – wiceprezes ds. ekonomiczno – finansowych, - Michał Cebula – wiceprezes ds. pracowniczych.

Nowymi osobami w zarządzie Operatora są:

Józef Aleszczyk- zastąpił Sławomira Mirkowskiego i Michał Cebula-zastąpił Tadeusza Dachowskiego.

Poniżej krótkie życiorysy obu nowych członków zarządu:

Józef Aleszczyk jest ekonomistą z ponad 30-letnim doświadczeniem menadżerskim, począwszy od stanowiska głównego księgowego do doradztwa biznesowego, kierownika urzędu centralnego, prezesa i członka zarządu, przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek prawa handlowego (m.in. PLL LOT S.A.; PZU Tower Inwestycje Sp. z o.o.; PGE Energia Odnawialna S.A.). Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych: Rachunkowość Przedsiębiorstw (MSR/MSSF); Menadżer Projektów Badawczo-Rozwojowych oraz Odnawialnych Źródeł Energii. Zrealizował szereg projektów inwestycyjnych m.in. w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz przeprowadził restrukturyzację spółek zmierzającą do wzrostu ich wartości i odtworzenia pozycji rynkowej oraz wprowadzenia spółek na GPW. Prowadził działalność dydaktyczno-naukową i jest autorem podręczników, raportów z badań, programów nauczania szkół wyższych, studiów podyplomowych oraz Executive Master of Business Administration. Przed objęciem funkcji w Enei Operator  od 13 września 2018 r. był członkiem zarządu i dyrektorem Departamentu Finansowo-Księgowego w Enei Centrum.

Michał Cebula  12 czerwca 2019 r. został wybrany przez Pracowników do pełnienia funkcji członka zarządu Enea Operatora. Jest magistrem ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Ponadto ukończył studia licencjackie o kierunku germanistyka - asystent językowy oraz studia podyplomowe o kierunku Menadżer Sportu. Pracował między innymi w Starostwie Powiatowym w Wałczu oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na stanowisku zastępcy dyrektora wydziału Edukacji i Sportu. Od 2017 r. jest związany z energetyką. Karierę zawodową w Enei Operator rozpoczął na stanowisku doradcy Zarządu spółki, a następnie do grudnia 2018 r. dyrektora Departamentu Logistyki i Zakupów. Od stycznia 2019 r.pełnił funkcję doradcy Zarządu w obszarze logistyki.

Wcześniejsze zmiany w zarządzie Operatora

Z Enea Centrum do Operatora

12.06.2019 Pracownicy wybrali członka zarządu.

29.12.2016 Wybory w Operatorze


Wiadomość tą wyświetlono 7343 razy.