Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 19 Kwiecień 2021r.
Drukuj

W Enea Logistyka Pracownicy wybierali swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej.

Pierwsza tura wyborów odbyła się 27 czerwca 2019 r. Na ogólną liczbę uprawnionych 151 osób w wyborach wzięło udział 129 Pracowników Liczba głosów ważnych -121, liczba głosów nieważnych-1. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

1. Anna Dolska- 37  głosów.

2.Hanna Duszak -38 głosów.

3. Sławomir Nowak -39 głosów.

4. Robert Wrzosek-14 głosów.

Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości ponad 50 % ważnych głosów. Do drugiej tury wyborów, która odbyła się 4 lipca 2019 r.  przeszło dwóch kandydatów w największą liczbą głosów-Hanna Duszak i Sławomir Nowak

Wyniki drugiej tury wyborów:

Na ogólną liczbę uprawnionych 151 osób w wyborach wzięło udział 133 Pracowników. Liczba głosów ważnych -131, liczba głosów nieważnych-2. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

1. Hanna Duszak - 68 głosów

2.  Sławomir Nowak- 63 głosy.

Członkiem Rady Nadzorczej Enea Logistyka została wybrana Hanna Duszak.

GRATULUJEMY


Wiadomość tą wyświetlono 1247 razy.