Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 04 Marzec 2021r.
Drukuj

Efektem manifestacji przed Enea S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r. była propozycja spotkania się przed 16 lipca 2019 r. (wizyta mediatora z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ).

Spotkanie takie odbyło się 1 lipca 2019 r. w siedzibie Enea S.A.

Zarząd Enea S.A. reprezentowany był przez prez. Zbigniewa Piętkę ( później dołączył prezes Mirosław Kowalik ) .

Na wstępie  podsumowano stanowiska stron zawarte we wcześniejszych rokowaniach. Następnie rozpoczęły się negocjacje. Po 6 godzinach negocjacji i daleko idących ustępstwach strony społecznej wydawało się doszło do zawarcia porozumienia płacowego kończącego spór zbiorowy w Enea S.A. –(do płacy zasadniczej 300 zł na etat obligatoryjnie od sierpnia 2019 r., oraz 1000 zł. brutto  jednorazowo wypłacone z razem z wypłatą za m-c czerwiec )

Kiedy już były  uzgodnione i wydrukowane trzy dokumenty tj. protokół ze spotkania, porozumienie płacowe kończące spór zbiorowy, porozumienie dotyczące waloryzacji tabeli płac zasadniczych, okazało się, że zarząd nie jest upoważniony do podpisania uzgodnionych dokumentów.

Przez prez. Z. Piętkę został podpisany protokół ze spotkania, ale zabrakło już jego podpisu pod pozostałymi dokumentami. Prezes Kowalik który dołączył do negocjacji po godzinie 17 oświadczył, że tak wynegocjowane porozumienie przekracza możliwości finansowe spółki ENEA SA.  Jak podkreślił zarząd Enea S.A. ma świadomość próby powielenia przez stronę społeczną tego porozumienia w pozostałych spółkach, a nie wszystkie Spółki będą w stanie zrealizować tak wysokie podwyżki.

Strona społeczna podpisała wszystkie dokumenty.  Z. Piętka przedłoży je w dniu jutrzejszym na zarządzie Spółki Enea. Jeżeli będzie akceptacja zarządu dokumenty zostaną podpisane i odesłane stronie społecznej.

2.07.2019 Informacja  po spotkaniu zarządu Enea S.A.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, że na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu ENEA S.A.,  POROZUMIENIE KOŃCZĄCE SPÓR ZBIOROWY zostało podpisane przez 3 Członków Zarządu.  Waloryzacja tabeli płac zasadniczych będzie tematem rozmów i konsultacji w terminie późniejszym, zgodnie z harmonogramem prac nad ZUZP.

Pod porozumieniem podpisał się cały zarząd Enea S.A. czyli. Mirosław Kowalik, Zbigniew Piętka, Piotr Adamczak, Jarosław Ołowski.

Najważniejsze zapisy porozumienia:

1. Wzrost płacy zasadniczej od sierpnia 2019 r. o 300 zł. (obligatoryjnie)

2. Jednorazowa nagroda tak zwana urlopowa wypłacona zostanie razem z wynagrodzeniem za czerwiec 2019- 1000 zł.

3.Uprawnieni do podwyżki i nagrody urlopowej są wszyscy Pracownicy będący w zatrudnieniu na dzień zawarcia porozumienia.

4. Z przeszeregowań płac zasadniczych wyłączone są osoby, które osiągnęły już maksymalną kwotę w swojej kategorii zaszeregowania, kwota podwyżki może być mniejsza w przypadku osiągnięcia maksymalnej płacy z kategorii zaszeregowania. Powstałe w ten sposób środki zostaną przeznaczone na wyrównywanie dysproporcji płacowych. Do końca września 2019 pracodawca rozliczy się z wydatkowania tych środków.

Cała treść porozumienia dostępna jest w siedzibach NSZZ Solidarność.

Relacja KM NSZZ "S" Enea

Manifestacja 26.06.2019

Rokowania płacowe


Wiadomość tą wyświetlono 9825 razy.