Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 24 Wrzesień 2020r.
Drukuj

W  Przyłęsku na ostatnim przed wakacjami zebraniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KPG).  W zebraniu uczestniczyli zaproszeni gości:-członek zarządu Enea Serwis-Piotr Bogusławski i wybrany przez załogę członek zarządu Enea Operatora Michał Cebula.

Tematy, którymi zajmowali się członkowie KPG:

1.Protokołu z  ostatniego zebrania KPG. Odczytano i przyjęto protokół z 13 maja 2019 r.

2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania Komisji. Członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce  w okresie od 13 maja do 27 czerwca 2019 r.

3.Relacja z posiedzenia Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Nasi przedstawiciele w KM  zapoznali zebranych z tematyką zebrania oraz decyzjami obradującej 13 czerwca 2019 r. w Barlinku Komisji.

4.Wybory członka zarządu w Enea Operator. Podsumowano i przeanalizowano wyniki dwóch tur wyborów jakie odbyły  w Operatorze. Obecny na spotkaniu M.Cebula podziękował za  bardzo dobry wynik jaki uzyskał w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. Podkreślił, że będzie się starał być z ramienia zarządu opiekunem OD Gorzów.

5.Rokowania płacowe w GK Enea. Zrelacjonowano przebieg negocjacji w poszczególnych Spółkach GK Enea. Niestety  nie udało się uzgodnić satysfakcjonujących nas kwot podwyżek płacy zasadniczej.  Między innymi dlatego w dniu 26 czerwca 2019 r. została zorganizowana manifestacja przed siedzibą Enea S.A. w Poznaniu.

6.Manifestacja przed siedzibą Enea S.A. Omówiono główne postulaty jakie zostały zawarte w petycji wręczonej zarządowi Enea S.A. Podsumowano udział w manifestacji wszystkich organizacji związkowych z GK Enea, oraz osób funkcyjnych naszej organizacji. Zgłoszono potrzebę zakupu koszulek i kamizelek z logo związku.

7. Tabela płac zasadniczych w Enea Centrum (EC). Przeanalizowano przesłany przez pracodawcę nowy materiał dotyczący tej tematyki. Członkinie KPG z EC po konsultacjach z Pracownikami zaproponuje zajęcie konkretnego stanowiska , które zostanie przedstawione KM.

8. Ekwiwalent za świadczenia rzeczowe dotychczas wydawane (ręcznik, mydło, herbata). Jedynym możliwym do przyjęcia rozwiązaniem jest ustalenie realnego ekwiwalentu jako dodatkowego składnika płacowego, corocznie waloryzowanego. Takie rozwiązanie zostanie zaproponowane KM.

9. Sytuacja w Spółkach GK Enea. Przedstawiciele Komisji z Enea Operator, Enea Centrum, Enea Serwis i Enea Logistyka przedstawili aktualną sytuację w tych Spółach.

8.Sprawy różne: -negatywnie rozpatrzono wnioski o wypłatę świadczeń statutowych  sprzed kilku lat. Korzystając z obecności M. Cebuli zgłoszono tematy, którymi powinien się zająć zarząd Operatora: -badania okresowe- bardzo okrojona diagnostyka, -stanowisko do drobnych napraw samochodów w Rejonie Dystrybucji Gorzów, - rekrutacje wewnętrzne-fikcja, -szkolenia specjalistyczne dla wszystkich grup zawodowych.

Wcześniejsze zebrania KPG


Wiadomość tą wyświetlono 1298 razy.