Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 04 Marzec 2021r.
Drukuj
27.03.2019 Nie tylko o płacach w Operatorze
Dodano: 27 Marzec 2019r. 12:18

W Poznaniu kontynuowano rozmowy, których celem jest ustalenie zasad polityki płacowej w Enea Operatorze.

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 24 marca 2019 r. Śp. Marka Michalczyka.

Oprócz spraw płacowych zarząd Operatora korzystając z obecności strony związkowej poruszył też inną tematykę. Program zebrania:

1. Wybory przedstawiciela Pracowników do Zarządu Enea Operatora. Przyjęto Regulamin Wyborów. Strona społeczna wskazała swoich 7 przedstawicieli do Głównej Komisji Wyborczej.

2. Polityka zgodności Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Przedstawiono prezentację zawierającą wytyczne wynikające z Dyrektywy UE, Prawa Energetycznego, zaleceń Urzędu Regulacji Energetyki oraz interpretacji tych wytycznych. Dokumenty narzucają uniezależnianie OSD od innych spółek z GK. Wytyczne zalecają między innymi: zmianę adresów mailowych, zmianę loga, posiadanie służb realizujących zadania Operatora aktualnie zlecane do Spółek z GK Enea. Wszystkie te wytyczne idą w kierunku Dużego Niezależnego Operatora. Do 31 maja 2019 Operatora ma przedłożyć do Prezesa URE informację o  dostosowanie się do Programów Zgodności.  Prezentacja zostanie przesłana związkom zawodowym.

3.Ekwiwalent na zakup okularów. Uzgodniono kwoty ekwiwalentu na 2019 r. Szkła+ oprawki -220 zł.(raz na dwa lata). Szkła -149 zł. (raz na rok).

4.Sanatorium -rozdysponowanie wolnych miejsc. Niewykorzystanie skierowania do Sanatorium z Oddziału Dystrybucji Poznania rozdysponowano na inne Oddziały.

5.Regulamin Pracy. Przedstawiono uwagi zgłoszone przez stronę związkową. Długa dyskusja nie doprowadziła do uzgodnienia dokumentu. Rozbieżności dotyczą indywidualnego rozkładu czasu pracy, uzgadniania ze stroną związkową harmonogramów czasu pracy PE, kontrola poczty elektronicznej i bilingi rozmów związkowców i Społecznych Inspektorów Pracy.

6.Fluktuacja kadr, rozliczenie płac za 2018 r. Przedstawiciele pracodawcy zapoznali zebranych z danymi dotyczącymi: -ilości odejść i przyjęć w 2018 r.-średniej płacy zasadniczej i średniej płacy w 2018 i wcześniejszych latach.

7.Negocjacje płacowe. Przytoczono stanowiska stron z ostatnich negocjacji i przedstawiono postąpienia stron. Zarząd zaproponował podwyżkę płac zasadniczych średnio o 110 zł. (60 obligo 50 uznaniowo). Strona związkowa przedstawiła swoją propozycję -podwyżka płac zasadniczych o 950 zł. Na piśmie złożyliśmy też propozycję wypłaty nagrody na Święta Wielkanocne. Po przerwie pracodawca przedstawił propozycję podwyżki płacy zasadniczej o110 zł. od maja 2019 oraz wypłatę  premii na Święta- 500 zł. Strona związkowa proponowała kolejnymi postąpieniami doprowadzić do zbliżenia się do zawarcia konsensusu. Niestety zarząd nie przedstawił kolejnej propozycji. Po kolejnej przerwie strona związkowa zgodnie z Ustawą o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych złożyła żądanie podwyższenia płacy zasadniczej o 950 zł. Termin realizacji żądania 12 kwiecień 2019 r. Po tym terminie, jeżeli nie zostanie zawarte porozumienie, zaistnieje Spór Zbiorowy w Operatorze.

8. Sprawy różne zgłoszone przez związki zawodowe:

-Odtwarzanie stanowisk dyrektorów Rejonów Dystrybucji na przykładzie RD Choszczno. Czy planowane są takie ruchy, a jeżeli tak to w jakiej formie (konkurs w ramach rekrutacji wewnętrznej, czy mianowanie). W odpowiedzi usłyszeliśmy, że są takie plany, każdy Rejon Dystrybucji ma mieć dyrektora. Wyłanianie dyrektorów nastąpi w formie konkursu. Komentarz strony związkowej- takie awanse pociągną spore środki finansowe.

-Ścieżka kariery zawodowej elektromonterów. Strona społeczna wnioskowała o zorganizowania spotkania w tym temacie. Spotkanie odbędzie się w terminie późniejszym.

-Ekwiwalent za pranie odzieży. Na spotkaniu w styczniu nie udało się uzgodnić kwoty ekwiwalentu na 2019 r.,  dlaczego o temacie zapomniano (obowiązuje kwota ekwiwalentu z 2018 r.) Przeoczenie, do tematu wrócimy.

-Nowa numeracja obiektów energetycznych. Przyjęte rozwiązania utrudniają pracę dyspozycji ruchu. W tym temacie zostanie zorganizowana narada techniczna, na którą zaproszone zostaną również związki zawodowe.

Zgłoszenie żądania

Odp. zarządu EO na żądanie

Wcześniejsze spotkania w Operatorze.

 


Wiadomość tą wyświetlono 4930 razy.