Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 04 Marzec 2021r.
Drukuj
4.03.2019 Rokowania ZUZP w Enea Trading.
Dodano: 7 Marzec 2019r. 14:45

W Poznaniu w siedzibie Enea Trading (ET) odbyła się kolejna tura rokowań w sprawie zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Enea Trading (ZUZP)

Zarząd przedstawił postulat, aby drogą wprowadzenia ZUZP w spółce była rejestracja nowego dokumentu, a nie zawarcie porozumienia o stosowaniu ZUZP Enea z jednoczesną rejestracją zestawu zmian dostosowujących ZUZP Enea do specyfiki spółki. Postulat ten został przedstawiony jako bardzo ważny dla Zarządu. Bazą dla nowego ZUZP ma być nadal ZUZP Enea.

Przed spotkaniem pracodawca przesłał związkom zawodowym jednolitą treść ZUZP, która została przez niego przygotowana, wraz z proponowanymi przez zarząd zmianami. Wbrew zapewnieniom zawartym w piśmie przewodnim przesłany projekt zawiera zakres zmian znacznie szerszy niż to, co zostało ustalone podczas poprzedniego spotkania. Mimo to strony rozpoczęły analizę propozycji celem uzgodnienia dokumentu akceptowalnego dla obu stron.

Prace zostały zakończone na Załączniku nr 12 do Układu, §3. Dokument z uzgodnionymi na spotkaniu zmianami ma zostać przesłany stronom do 8 marca 2019 r.

Stronom dialogu społecznego w ET bardzo zależy na jak najszybszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu dokumentu. Głębszej analizy wymagają jeszcze skutki proponowanych zmian.

Następne spotkanie przewidziane jest na poniedziałek 11 marca 2019.

Wcześniejsze spotkania w ET.

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1216 razy.