Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 07 Lipiec 2020r.
Drukuj

W szatni Rejonu Gorzów Enea Serwis odbyło się spotkanie Pracowników Spółki z V-ce Prezesem ds. Pracowniczych Piotrem Bogusławskim. Spotkanie odbyło się z inicjatywy przedstawiciela Pracowników w Zarządzie Enea Serwis. Podczas spotkania poruszane były tematy dotyczące Spółki i problemów pracowniczych:

Tematy poruszane przez pracowników:

1. Dodatek brygadzistowski dla kierującego zespołem – wyjaśnienie kiedy pracownik jest brygadzistą/kierującym zespołem i kto go może mianować do pełnienia tej funkcji.

2. Wybrakówka. Pracownicy zasygnalizowali, że mają różne rzeczy wpisywane na swoje karty. Brak jest procedury wybrakowania z kart Pracowników zużytych narzędzi. Brak magazynu narzędziowego.

3. Prace Pod Napięciem (PPN)– Zasygnalizowano konieczność uzupełnienia kompletów wyposażenia  oraz doposażeniu zespołów wykonujących pracę w technologii PPN

4.Tabela płac zasadniczych. Omówiono wyniki prac zespołu, oraz procedurę wprowadzenia nowej tabeli.

5.Przyłącza i problemy z ich wykonywaniem. Zasugerowano niekorzystny bilans finansowy tej działalności.

6.Szkolenia. Pracownicy oczekują na szkolenia w zakresie np. muf (SN, nn), głowic (SN, nn), czy nowych technologii dla elektromonterów.

7.Produkcja szafek. Przedstawiono obawy pracowników związane z tą produkcją, wysłuchano informacji w tym temacie.

Wcześniejsze spotkania w ES


Wiadomość tą wyświetlono 1055 razy.