Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 19 Kwiecień 2021r.
Drukuj
26.02.2019 Negocjacje płacowe w Enea S.A.
Dodano: 26 Luty 2019r. 12:57

W siedzibie spółki Enea S.A. odbyło się spotkanie z Zarządem wiodącej spółki GK Enea. Celem spotkania miało być ustalenie polityki płacowej na rok 2019.

W sali pojawiły się wszystkie związki zawodowe reprezentujące pracowników Enea S.A. Zarząd reprezentowany był przez Członka Zarządu ds. korporacyjnych Zbigniewa Piętkę oraz Członka Zarządu ds. finansowych Piotra Olejniczaka. Towarzyszyły im: Pani Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Enea S.A. Aneta Pelczarska, Pani Dyrektor Pionu Wynagrodzeń i Systemów Motywacyjnych Enea S.A. Justyna Tomczyk, obecny był także Doradca Zarządu ds. Związków Zawodowych Bogdan Klepas.

Na wstępie okazało się, że spotkanie zostało umówione w czasie, kiedy Zarząd Enea S.A. ma swoje posiedzenie, dlatego dwóch członków tego zacnego gremium jedynie na chwilę zaszczyciło swoją obecnością zebranych przedstawicieli Strony Społecznej. Co więcej, celem ich przybycia było właściwie tylko krótkie i ogólne omówienie sytuacji finansowej Enea S.A. oraz GK Enea przez prezesa Piotra Olejniczaka podsumowane stwierdzeniem, że wobec braku wytycznych ministerstwa energetyki co do sposobu i wysokości rekompensat strat z tytułu braku wzrostu cen energii na rok 2019, który to brak wzrostu jest wymuszony ustawą uchwaloną w grudniu roku 2018, do rozmów o polityce płacowej właściwie nie ma materiału. Jedynymi stwierdzeniami o charakterze płacowym były stwierdzenia prezesa Zbigniewa Piętki: musimy podejść do sprawy zdroworozsądkowo” „najpierw dobro kraju, potem firmy, potem płaca pracowników” oraz komunikat prezesa Olejniczaka, że na dzień dzisiejszy ewentualnie mógby rozmawiać o podwyżkach płac związanych z inflacją. Było też czarnowidztwo dotyczące wyników grupy w tym roku. Zapowiedziano , że w ramach ładu korporacyjnego z zarządami GK Enea zostaną przeprowadzone rozmowy odnośnie dysponowania środkami na podwyżki w sposób rozsądny. Przypomniano też o odpowiedzialności materialnej zarządu za podejmowane decyzje.  Po ok 50 minutach członkowie zarządu opuścili negocjacje płacowe, i wróciły na zebranie zarządu Enea S.A.   

Do rangi największego problemu spotkania wyrósł skład reprezentacji NSZZ Solidarność. Ze względu na to, iż w rozmowach w Enea S.A. często padają odwołania do sytuacji w spółkach GK Enea, a z kolei uzgodnienia w Enea S.A. wpływają na uzgodnienia płacowe, lub są wprost powielane w tych spółkach, nasza delegacja przybyła zasilona ekspertami, którymi byli przewodniczący organizacji NSZZ Solidarność z Białostockiej Elektrociepłowni oraz z Enea Wytwarzanie. Problemem bardzo długo i burzliwie dyskutowanym była ewentualna obecność na takich spotkaniach przedstawicieli NSZZ Solidarność z LW Bogdanka. Przedstawiciel zarządu organizacji Synergia bardzo długo nie mógł zrozumieć, w/w argumentacji, podobnie jak Doradca Zarządu ds. Związków Zawodowych.

 

Po opuszczeniu spotkania przez członków Zarządu Enea S.A. mieliśmy zapoznać się z rozliczeniem funduszu płac za 2018 r. dotyczącym Enea S.A. Niestety kwestionowanie obecności na sali Naszych Kolegów doprowadził do tego, że przygotowanych wcześniej prezentacji nam nie przedstawiono. Mamy je otrzymać drogą elektroniczną.

Na następne spotkanie tego typu Pracodawca obiecał przygotować opinię prawną co do możliwości korzystania przez organizacje związkowe z obecności swoich ekspertów i pełnomocników.

Podczas spotkania udało się uzgodnić limit skierowań do sanatorium na 2019 r. dla Pracowników Enea S.A. -15

Na tym spotkanie zostało zakończone.

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.

Rozmowy płacowe 2018

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 3608 razy.