Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 04 Marzec 2021r.
Drukuj

1.Zarząd Enea Trading (ET) przedstawił propozycję włączenia dodatków do płacy zasadniczej (obszar kozienicki) Strona społeczna wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia po przedstawieniu pracownikom propozycji porozumień zmieniających.

2.Rozliczenie funduszu płac za 2018r..  Zdaniem strony związkowej przedstawione rozliczenie było  niepełne. W argumentacji Zarządu dotyczących braku podstawy prawnej przedstawienia takiego rozliczenia strona społeczna wykazała brak znajomości niektórych aktów prawnych. Zarząd zobowiązał się na kolejne spotkanie przeanalizować naszą argumentacje i w przypadku jej uznania przedstawienia pełnego rozliczenia funduszu płac.

3.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Enea Trading (ZUZP). Przeanalizowano propozycje Pracodawcy dotyczące wyłączeń niektórych zapisów z ZUZP mających obowiązywać w ET. Strona społeczna z częścią się zgodziła a kilka jest jeszcze do analizy. Część propozycji strony społecznej po odpowiedniej argumentacji uwzględnił również Zarząd. Na kolejne spotkanie 25 lutego pracodawca przygotuje nowa propozycję dotyczącą tabeli płac.

4 Stabilizacja zatrudnienia. Zarząd przedstawił swoją propozycję dotyczącą stabilizacji zatrudnienia odmienną od uzgodnionej  na poziomie grupy w ramach Umowy Społecznej. Strona społeczna odniesie się do tych propozycji na kolejnym spotkaniu.

Wcześniejsze spotkania w ET

 


Wiadomość tą wyświetlono 1599 razy.