Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 07 Lipiec 2020r.
Drukuj

W Poznaniu w siedzibie Enea Operator (EO) zarząd spotkał się z przedstawicielami Załogi. Tematy poruszane podczas spotkania:

1.Sytuacja w obszarze dystrybucji. Prezes A. Kojro przedstawił zawirowania związane ze zmianą ustaw, które wpływają na to, że do dnia dzisiejszego nie została zatwierdzona taryfa dystrybucyjna, i na dzień dzisiejszy nie wiadomo kiedy będzie zatwierdzona.

2.Zmiana Regulaminu Pracy (RP). Przedstawiciele pracodawcy zapoznali zebranych z propozycjami nowego RP. Zmiany związane są z: -RODO,-dostosowaniem do zmiany nazewnictwa i godzin pracy Departamentu Ruchu, -monitoringiem poczty wewnętrznej i miejsca pracy. Związki dostaną przedstawiony materiał i będą mogły wnieść uwagi do końca miesiąca.

3.Negocjacje płacowe. Przedstawiono wykonanie funduszu płac za 2018 w rozbiciu na komórki organizacyjne. Poinformowano nas też, że fundusz uznaniowy został rozdysponowany  w całości od maja do grudnia 2018 r. Poprosiliśmy o szczegółowe informacje dotyczące tego tematu oraz inne informacje związane z tematykę płacową z 2018 r. Przedstawiciele NSZZ Solidarność przedstawili oczekiwania Pracowników odnośnie podwyżki płacy zasadniczej. Zarząd używając argumentacji z  pkt.1 stwierdził, że dzisiaj nie jest w stanie negocjować podwyżek. Do przedstawionej propozycji odniesie się podczas kolejnych negocjacji -28.02.2019 r.

4.Model ścieżki rozwoju zawodowego na stanowiskach elektromonterskich. Przedstawiono efekty prac zespołu do tego powołanego. Materiał dostaniemy do konsultacji. Na wyrażenie opinii związki zawodowe mają czas do 15 marca 2019 r.

5.Regulamin wyborów i odwołania członka zarządu wybieranego przez Pracowników EO. Przedstawiono kosmetyczne zmiany regulaminu z proponowanymi terminami wyborów. Poproszono nas o wyrażenie opinii do 18 lutego 2019 r.

W sprawach różnych zgłoszono następujące tematy:

6.Szkolenia.Kolejny raz zwrócono uwagę na stele obniżający się poziom szkoleń. Aby „odfajkować” szkolenia coraz częściej odbywają się w formie  e-learning. Na przykładzie szkolenia  BHP dla pracowników administracyjno- biurowych zwrócono uwagę na bezcelowość takiej formy szkoleń. Odpowiedzi na pytania podczas testu są nielogiczne, żeby nie powiedzieć głupie. Przykłady:  -Z mikrofalówki wydobywa się dym i swąd, co powinienem zrobić. Odp. Wywiesić kartkę, poinformować przełożonego i wszystkich kierowników. Ciekawe w jaki sposób Pracownik ma poinformować wszystkich kierowników?, - Koleżanka wypiła coś o zapachu cytrynowym, co robimy? Odp. ustalam, że był to płyn do naczyń, i organizuję pomoc medyczną. Ciekawe jak pracownik ma to ustalić? Kolejnym absurdem jest temat związany z udzielaniem pierwszej pomocy. Również to szkolenie odbywa się przy komputerze. Z jednej strony szczycimy się służbami ratownictwa, które jeżdżą po szkołach i przedszkolach  i uczą jak w praktyce można ratować życie człowieka, a z drugiej strony pozbawia się takiej możliwości  swoich Pracowników. Może ktoś zastanowi się, czy dalej warto tak „szkolić” Pracowników.

Polecamy lekturę Biuletynu POD NAPIĘCIEM 199  str.8 w którym dokładnie opisano szkolenie e-learning.

7.Warunki szkodliwe-wykaz stanowisk -składki do ZUS.  Temat doskonale znany stronie pracodawcy-aktualnie zespół do tego powołany opracowuje nową listę stanowisk od których przepisy wymagają opłacania wyższej składki na ZUS.

8.Zagrożenia dla elektromonterów-ochrona przed wilkami i dzikami . Pracownicy coraz częściej narażani są na ataki: wilków, psów  a ostatnio także dzików. Od pracodawców oczekujemy wyposażenia osób narażonych na takie zagrożenia w środki odstraszania. 

9.Nadgodziny- czas ich liczenia, prace wykonywane jednoosobowo na obiektach energetycznych. Dyskutowano o tym jak powinno być, a jak jest. Konkretne przypadki należy zgłaszać stronie pracodawcy.

 

Wcześniejsze spotkania EO

Prezent na Św.III Króli

Obrona przed atakującym psem-szkolenie 2013

Szkolenie z ratownictwa 2013 r

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 3334 razy.