Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 04 Marzec 2021r.
Drukuj

W Poznaniu po tygodniowej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest zawarcie Porozumienia gwarantującego zachowanie wysokich standardów pracy w GK Enea. Strona pracodawców nie wywiązała się z ustaleń z ostatniego spotkania i nie przesłała wersji dokumentów uwzględniającej uzgodnienia z 4 lutego 2019 r.Spotkanie rozpoczęło się z półgodzinnym opóźnieniem- negocjatorzy ze strony pracodawcy nie mieli wcześniej czasu się spotkać. Po tej nieprzewidzianej przerwie kolejny raz nas zaskoczono. Okazało się, że tylko strona pracodawcy posiadała nowe wersje dokumentów-17 wersję. Poinformowano nas, że ta wersja „rodziła się” jeszcze dzisiaj rano. Pracodawcy mieli na to tydzień czasu, ale jak zwykle przypomniała sobie o tym w ostatnim momencie czyli w dniu negocjacji. Podczas kolejne przerwy dostaliśmy aktualne dokumenty, w których próbowano przemycić nowe zapisy do wcześniej uzgodnionych dokumentów, które zdecydowanie obniżałyby parametry porozumienia. Po kolejnej przerwie dowiedzieliśmy się, że pracodawcy są zdeterminowani do podpisania umowy, ale jak się później okazało w zaproponowanej przez nich wersji. Podkreśliliśmy, że nasza determinacja jest większa- w w związku z tym zamierzamy negocjować dzisiaj do skutku i zasugerowaliśmy zaproszenie na negocjacje prezesa Enea S.A. Mirosłwa Kowalika.

Z zaproponowanych nowych zapisów najwięcej emocji budzi fakt ewentualnego zwieszenia obowiązywania porozumienia w przypadku trudności finansowych pracodawcy. „Sparametryzowany automatyzm” miałby umożliwić pracodawcom taką sytuację. Akceptowalnym dla strony związkowej zapisem dotykające tej tematyki jest ten obowiązujący w Kodeksie Pracy: Art. 241/27. § 1.  Ze względu na sytuację finansową pracodawcy strony układu zakładowego mogą zawrzeć porozumienie o zawieszeniu stosowania u danego pracodawcy, w całości lub w części, tego układu oraz układu ponadzakładowego bądź jednego z nich, na okres nie dłuższy niż 3 lata. W razie gdy u pracodawcy obowiązuje jedynie układ ponadzakładowy, porozumienie o zawieszeniu stosowania tego układu lub niektórych jego postanowień mogą zawrzeć strony uprawnione do zawarcia układu zakładowego.

Kolejne przerwy trochę rozładowały napiętą sytuację. Postanowiono negocjować załączniki do umowy. Załącznik nr 1 Zasady stabilizacji zatrudnienia pracowników i wypłaty odpraw dodatkowych. Dyskusja dotyczyła: - stabilizacji zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych,-zdefiniowania następców prawnych spółek objętych porozumieniem, -wykazie spółek objętych stabilizacją zatrudnienia. Zaproponowane przez zarząd Enea Trading (ET) zapisy wyłączające Pracowników Spółki ze stabilizacji, nie uzyskał akceptacji strony związkowej. Naszym zdaniem jednakowe zapisy mają obowiązywać we wszystkich Spółkach objętych tym porozumieniem, w tym również w ET.

Następnie przystąpiliśmy do uzgodnień w zakresie Załącznika nr 2 -transferowanie zapisów porozumienia do umów i układów zbiorowych. Ustaliliśmy, że na podpisanie takiego załącznika zarządy stron porozumienia będą miały 30 dni.

Na deser pozostało uzgodnienie treści głównej części Porozumienia. Po ponad 8 godzinach negocjacji udało się parafować Załącznik nr 1 oraz Porozumienie główne bez pkt 18 dotyczącego zwieszenia obowiązywania porozumienia w przypadku trudności finansowych pracodawcy. Pod parafowanymi dokumentami zabrakło podpisów Enea Trading.

Negocjacje dotyczące pkt 18 będą kontynuowane 18 lutego 2019 r.

Wcześniejsze negocjacje.


Wiadomość tą wyświetlono 2293 razy.