Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 06 Sierpień 2020r.
Drukuj
7.01.2019 Umowa Społeczna –negocjacje
Dodano: 7 Styczeń 2019r. 19:17

Po przerwie świąteczno-noworocznej ponownie spotkał się zespół negocjacyjny stron dialogu społecznego w Grupie Kapitałowej Enea, którego celem jest zawarcie nowej Umowy Społecznej. Strona związkowa ponownie zwróciła uwagę na zbyt późne przesyłanie projektów dokumentów, których najważniejsze parametry zostały ustalone w toku wcześniejszych negocjacji. Uniemożliwia to uzgodnienie wspólnego stanowiska strony społecznej, tym bardziej, że ta wersja dokumentów miała być wcześniej uzgodniona wspólnie przez prawników stron dialogu. Takie postępowanie nie zbliża nas do konsensusu. Oczekiwaliśmy na przeprosiny, zamiast tego usłyszeliśmy uzasadnienie dlaczego tak późno otrzymaliśmy projekty dokumentów (długo trwały uzgodnienie po stronie pracodawców). Po tym wstępie rozpoczęliśmy właściwe negocjacje.

Zasugerowaliśmy, by prawnicy stron wyszli i w osobnym pomieszczeniu spróbowali uzgodnić wspólną treść dokumentów. Strona pracodawcy zgodziła się z naszą sugestią. Negocjatorzy zostali i próbowaliśmy domówić tematy, których dotychczas nie uzgodniono.

1.Wyłączenia z gwarancji zatrudnienia. Strona pracodawcy dalej uważa za zasadne by tak zwane „białe kołnierzyki” N-1 i N-2 nie byli objęci gwarancjami zatrudnienia. Zdaniem strony związkowej takie postępowanie nosi znamiona dyskryminacji Pracowników w zależności zajmowanego stanowiska, i z tego względu jest dla nas nie do przyjęcia. Po dłuższej dyskusji strona pracodawców oświadczyła, że swoje stanowisko w tym temacie przedstawi na następnym spotkaniu.

2.Zmiana miejsca pracy. Dyskutowano czy definicja miejsca pracy dotyczy miejscowości w której stawiamy się do pracy, czy miejsca zatrudnienia. Strona pracodawcy ponownie podtrzymała swoje stanowisko zmiana miejsca pracy może być zaproponowana do 50 km. od dotychczasowego miejsca pracy. Po negocjacjach uzgodniono 35 km. Do uzgodnienia jest jeszcze treść zapisu uniemożliwiającego kilkukrotną zmianę miejsca pracy.

3.Termin ważności umowy.  Wnieśliśmy aby, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami znalazł się w porozumieniu zapis, że po 6 latach  strony przystąpią do negocjacji ewentualnego jej przedłużenia a w przypadku braku odzewu na wezwanie do negocjacji, umowa przedłużała się o kolejny rok. Pracodawcy uściślili, że to nastąpi jeżeli w ciągu 30 dni od wezwania strona  pracodawcy nie podejmie negocjacji.

4.Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dyskutowano w jaki sposób ma być zapisania 2,5 krotność odpisu podstawowego w porozumieniu i załączniku, który ma stanowić protokół dodatkowy do ZUZP.

Po powrocie prawników dyskutowano nad wspólną treścią porozumienia i załączników. Wiele kwestii udało się uzgodnić, wydaje się, że udało nam się zbliżyć do finału, czyli zawarcia końcowego porozumienia.

Następna tura negocjacji nastąpi 21 stycznia 2019 r. (mamy nadzieję, że parafujemy dokumenty, które później zostaną oficjalnie podpisane przez strony dialogu w GK Enea).

Wcześniejsze negocjacje.


Wiadomość tą wyświetlono 2579 razy.