Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 04 Marzec 2021r.
Drukuj

W Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG).Tematyka obrad:

1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG (9.010.2018 r.)

2.Posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) –( Częstochowa 24.10.2018)  W. Rusakiewicz i K. Gonerski zrelacjonowali ostatnie zebranie KK w kadencji 2014-2018).

3.Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność (KZD) –( Częstochowa 25-26.10.2018)  W. Rusakiewicz i K. Gonerski zdali relację z Krajowego Zjazdu Delegatów (najwyższej władzy naszego związku). Przedstawiono nowo wybrane władze związku, oraz przedstawiono najważniejsze uchwały i stanowiska podjęte na KZD. Dyskutowano na temat uchwały programowej oraz przedłużeniu kadencji do 2023 r.

4. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). (Mierzęcin 5.11.2018 r.) K.Gonerski zapoznał zebranych z tematyką posiedzenia WRDS.

5.Szkolenia związkowe. ZRG w najbliższym czasie zorganizuje dwa szkolenia: -Wszechnica związkowa, -Społeczna Inspekcja Pracy. Osoby chętne do udziału w szkoleniach mogą się zgłaszać do ZRG.

6.100-lecie Odzyskania Niepodległości. Omówiono uroczystości rocznicowe w Gorzowie Wlkp. i Warszawie, oraz udział w nich przedstawicieli związku.

7.Świadczenia dla byłych działaczy Opozycji Antykomunistycznej. Istnieje potrzeba dotarcia do osób, które nie wiedza o przysługujących im świadczeniach.

8.Lata składkowe- a emerytura. Ponownie poruszono temat-zadanie dla nowej KK.

9. Sytuacja w Oświacie. Negatywnie oceniono działania Minister Oświaty. Załatwienia wymaga też siedziba dla Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania.

10.Zakładowe i Ponadzakładowe Układy Zbiorowe Pracy. Uchwała Programowa związku przyjęta przez KZD wskazała ten temat jako priorytet na nową kadencję.

11.Termin następnego zebrania ZRG. (wstępnie ustalono termin -18.12.2018 –spotkanie opłatkowe).

Wcześniejsze zebrania ZRG

 


Wiadomość tą wyświetlono 1033 razy.