Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Marzec 2019r.
Drukuj

W Poznaniu w siedzibie Enea SA  spotkały się stronu dialogu społecznego GK Enea . 

Głównym tematem spotkania było podsumowanie przeprowadzonej ankiety satysfakcji pracowników GK Enea, a może raczej wyciągnięcie w końcu daleko idących wniosków przez zarządy Sp. GK Enea w sprawach , które od wielu lat są zgłaszane i nagłaśniane przez stronę społeczną , lecz zaangażowanie ze strony zarządów w kierunku ich załatwienia było niedostateczne. Jak się przyjęło mawiać lepiej później niż wcale . Zarząd Enea SA z pełną powagą i odpowiedzialnością przy współudziale zarządów Sp. GK Enea , strony społecznej jak i samych pracowników ma zamiar znacząco poprawić obecną , niezadawalającą sytuację w ocenie wskaźników satysfakcji pracowników GK Enea. Sprawdzianem tych działań będzie ponowna ankieta przeprowadzona w 2020r.

Po spotkaniu doszło jeszcze do rozmów już w gronie tylko trzech organizacji będących stronami ZUZP w ENEA S.A. i pani dyr. Anety Pelczarskiej w sprawie podpisania protokołu dodatkowego do ZUZP dla ENEA S.A.

Zmiany dotyczyły załącznika nr 1 mówiącego o odprawach emerytalnych oraz załącznika nr 3 w którym zawarte są zasady budowy Tabeli Płac. Pracodawca nie przychylił się do propozycji strony społecznej w sprawie wydłużenia terminu w którym pracownik może odejścia na emeryturę bez utraty zwiększonej odprawy emerytalnej z 3 miesięcy do 12 lub przynajmniej do 9 miesięcy. Udało się wynegocjować z Pracodawcą wydłużenie tego terminu do 6 miesięcy i taki protokół ze zmianami załącznika nr1. Został przez strony podpisany (Protokół Dodatkowy Nr 37 do ZUZP) . Jeśli chodzi o zmiany w załączniku nr3 to propozycja pracodawcy nie spotkała się z akceptacją strony społecznej, nadal stoimy na stanowisku iż nie ma potrzeby umieszczania tabeli płac w ZUZP, natomiast pracodawca winien corocznie publikować uzgodnioną ze strona społeczną aktualną Tabelę Płac.

 

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.

Porozumienie Zdroisk-zespół zakończył pracę.

 

 

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1366 razy.