Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Marzec 2019r.
Drukuj

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na pierwszym w kadencji 2018-2022 r. zebraniu spotkali się nowo wybrani członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG).

Tematyka obrad ZRG:

1. Podjęto uchwałę ws. liczebności Prezydium ZRG. (5 osób).

2. W tajnych wyborach wybrano następujący skład Prezydium: -Grażyna Czerepowicka –Skarbnik , -Włodzimierz Sapór- Sekretarz, -Jan Czarnecki- Członek, -Roman Grochowski- członek. Skład Prezydium uzupełnił Przewodniczący Waldemar Rusakiewicz.

3. Zarząd ustalił wynagrodzenie Przewodniczącego na kadencję 2018-2022.

4.Omówiony plany związane z obchodami rocznicowymi 31 sierpnia 1980 i 1982 r.

5. Pomnik ks. Witolda Andrzejewskiego. Omówiono efekty zbiórki funduszy na ten cel, stopień zaangażowania w zbiórkę struktur związkowych, oraz stan zaawansowania budowy pomnika. Przedstawiono też plany związane z odsłonięciem pomnika (31.08.2018 r.)

6.Uczestnicy posiedzenia Komisji Krajowej (19-20.06.2018 Zakopane) przedstawili tematykę jaką zajmowała się Komisja.

7.RODO –ochrona danych osobowych. Członkowie ZRG widzą pilna potrzebę zorganizowania szkolenia dla struktur związkowych związanych z tą tematyką. Pracodawcy wykorzystując RODO zaczynają utrudniać działalność związkową.

8.Budżet ZRG. Nowy ZRG chce poznać budżet przyjęty w kwietniu 2018 r. Informacja taka zostanie przedstawiona na następnym zebraniu.

9.XX Bieg Solidarności. 8 września 2018 odbędzie się kolejna edycja Naszego Biegu. Omówiono koszty z tym związane oraz sprawy organizacyjne.

10. ZRG przyjął stanowisko w sprawie wieku emerytalnego w powiazaniu z latami składowymi (35 lat kobiety, - 40 mężczyźni).

11.Ustalono termin następnego ZRG (21.08.2018 r.)

Wcześniejsze zebrania ZRG


Wiadomość tą wyświetlono 754 razy.