Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Marzec 2019r.
Drukuj

W Poznaniu odbyło się ostatnie posiedzenie zespołu ds. polubownego załatwienia tematu realizacji postanowień Porozumienia ze Zdroiska. Niestety po ponad dwóch latach pracy, nie doszło do uzgodnień, które pozwoliłyby chociaż w części zrealizować w/w Porozumienie. Po raz kolejny potwierdziło się powiedzenie, że jak się chce załatwić temat, to siada się do stołu u dokonuje stosownych uzgodnień, a jak chce się go rozmydlić to powołuje się kolejne zespoły.

Po okresie błędów i wypaczeń (poprzedni zarząd Enea S.A.) liczyliśmy na to, że „dobra zmiana” zacznie realizować wcześniejsze porozumienia i odetnie się od chorych pomysłów POprzedników. (SOP, CUW,PDO umowy śmieciowe). Niestety deklaracje i dobre chęci wielokrotnie powtarzane przy okazji różnych spotkań nie znalazły odbicia w rzeczywistości.  Nasze kolejne propozycje polubownego załatwienia tematu Zdroiska, natrafiały na „obiektywne trudności”. Zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych –brak zgody organów właścicielskich. Mimo bardzo dobrych wyników osiąganych przez GK Enea (ponad miliard zysku za 2017 r.) wypłacenie premii  specjalnej uprawnionym Pracownikom okazało się też niemożliwe – „byłoby to  bardzo niesprawiedliwe, jest to zły pomysł. Każdy mógłby domagać się takiej nagrody”. Ciekawe co ma wspólnego ze sprawiedliwością wypłacenie w 2017 r. nagród niewynikających z ZUZP bez jakiejkolwiek wiedzy strony związkowej ( 13 osób otrzymało nagrody od 775-37500 zł). Wykazała to tegoroczna kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Przez ponad dwa lata nie opisywaliśmy kolejnych etapów prac zespołu, (który ostatecznie nazwano ds. premii specjalnej ). Proszono nas o dyskrecję miało to pomóc w załatwieniu tematu.  Przez ten okres zarząd ze swej strony nie przedstawił żadnej propozycji, która załatwiłaby temat Zdroiska… Potrafił tylko zasłaniać się brakiem zgody RN Enea S.A. i  przedstawiać kolejne opinie prawników, które negowały nasze propozycje. Opinia prawna odziedziczona PO POprzednikach jest dla zarządu wiążąca-„Porozumienie ze Zdroiska jest nieważne”. Takiego rozumowania nie zmieniły nawet dwa wyroki Sądowe:- Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27.06.2017 r.: Str. 3  „W ocenie Sądu porozumienie z 28.05.2008 r. jest źródłem prawa pracy”. Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 17.10.2017 r.Str. 3 Sąd I instancji zważył co następuje:„ W ocenie Sądu I instancji porozumienie z 28.05.2008 r. stanowi źródło prawa pracy”.Str. 9 „Sąd Okręgowy zaakceptował w całości ustalenia faktyczne i rozważania Sądu I instancji.”

Próbowaliśmy też dochodzić swych praw przed Sądami.  Zdaniem Sądów Porozumienie ze Zdroiska jest źródłem prawa pracy, jednakże roszczenia wynikające z tytułu niewypłacenia świadczenia pieniężnego  uległy przedawnieniu. Utrudnianie sporządzenia regulaminu wypłaty świadczenia poprzez nieudostępnianie list pracowników i tym samym niewypłacenie kwoty 14,5 mln. zł. było złamaniem Porozumienia i tym samym prawa pracy, jednakże  uległo przedawnieniu po 3 latach od wymagalności wypłaty tego świadczenia. Pisma, żądania strony związkowej kierowane do zarządu oraz cała korespondencja w tym temacie nie przedłużyła zdaniem Sądów okresu przedawnienia.  

7 lutego 2018 przedstawiliśmy temat Ministrowi Energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu i przekazaliśmy mu komplet dokumentów w tej sprawie.  Niestety nic z tym nie zrobił.

Jak widać z powyższej relacji nadziei na pozytywne załatwienie tego tematu raczej już nie ma.

No chyba, że „DOBRA ZMIANA” dotrze wreszcie do GK Enea.

POdziękowanie dla starego zarządu.

" DOBRA ZMIANA" Zdroisk -powołanie zespołu 9.03.2016

Pozwy Sądowe ws. Zdroiska

 


Wiadomość tą wyświetlono 1426 razy.