Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Marzec 2019r.
Drukuj

1. Umowa społeczna –  nowe Porozumienie.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w Poznaniu doszło do roboczego spotkania zespołu ds. nowej umowy społecznej. Zgodnie z propozycją z 11 czerwca przy głównym stole negocjacyjnym zasiadło po 9 przedstawicieli stron dialogu w GK Enea. Przedstawiciele stron  i doradcy zasiedli w drugim rzędzie, bez prawa głosu.

Spotkanie rozpoczął Bogdan Klepas (doradca zarządu Enea S.A.).Po zagajeniu przekazał głos członkowi zarządu Enea S.A. Zbigniewowi Piętce, który po apelu o „elementarną gospodarność” oddał głos prezesowi Enea Operator Andrzejowi Kojro. Prezes Operatora rozpoczynając negocjacje stwierdził - „dobry początek gwarantuje szybkie porozumienie” i podkreślił, że „strona pracodawców w negocjacjach kierować się będzie zasadami społecznej gospodarki rynkowej”. Następnie zabrał głos dyrektor Jędrzyński  , który przedstawił stanowisko strony pracodawcy, nawiązujące do uwag przesłanych przez stronę społeczną do Regulaminu prowadzenia negocjacji  nowej umowy społecznej dla GK Enea. Wywiązała się długa dyskusja, którą z ramienia zarządów prowadził prawnik. Spotkało to się z protestem strony związkowej. Po przerwie na życzenie pracodawców, udało się uzgodnić i podpisać w/w regulamin. Później przedstawiono nam wyniki GK Enea za 2017 r. , pierwszy kwartał 2018 r., oraz plany inwestycyjne. Wszystko po to, byśmy nie przesadzali w naszych oczekiwaniach dotyczących nowej umowy społecznej. Po tym punkcie próbowano zakończyć spotkanie twierdząc, że przesłany  22.06.2018 r. wspólny projekt Porozumienia strony związkowej oraz wcześniejsze porozumienia i umowy muszą zostać dokładnie przeanalizowane. Zaproponowano nam kolejny termin spotkania na koniec sierpnia!!!

Spotkało to się z ostrą reakcją strony społecznej. Było to sprzeczne z ustaleniami z 11 czerwca gdzie ustalono harmonogram spotkań (co dwa tygodnie). Dłuższa dyskusja w tym temacie doprowadziła nas do  wniosków, że są to negocjacje w złej wierze i ,że nie po to niektórzy wyjeżdżali o 3 w nocy jechali 500 km., żeby kończyć spotkanie na takim etapie. Zaproponowaliśmy sczytywanie projektu Porozumienia, i uzgadnianie kwestii, które są do przyjęcia przez obie strony. Niestety pracodawcy stwierdzili, że nie są gotowi do negocjacji. Ostatecznie ustalono kolejny termin „negocjacji” na 16 lipca 2018 r.

 

2. Pracowniczy Program Emerytalny (PPE).

Strony dialogu społecznego w Enea S.A. podpisały wreszcie aneks do umowy z firmą AVIVA prowadzącą PPE w Enea. Reasekuracja- 10 % odprowadzanej składki na PPE, zostaje zmniejszona do 7 %  świadczenia zostają na tym samym poziomie. Tym samym 93 % składki na PPE będzie pracowało na przyszła emeryturę.

 

3. Odprawa emerytalna –zmiana zapisów ZUZP.

Kolejny raz poruszyliśmy temat zmian dotyczących zapisów ZUZP -wykreślenie terminu lub wydłużenie okresu przejścia na ustawową emeryturę, z zachowanie odprawy emerytalnej wynikającej z ZUZP.  13 czerwca 2018 r. strona społeczna uzgodniła wspólne stanowisko i złożyła pracodawcy propozycje kompromisową polegającą na wydłużeniu terminu przejścia na emeryturę do 1 roku.

Dyr. A. Pelczarska poinformowała nas, że spotkanie w tym temacie odbędzie się 11 lipca 2018 r.

 

Umowa społeczna wcześniejsze spotkania.

Odprawa emerytalna


Wiadomość tą wyświetlono 1490 razy.