Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Marzec 2019r.
Drukuj

W Przyłęsku spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP). Na zaproszenie Komisji w zebraniu uczestniczył członek zarządu Enea Serwis –Piotr Bogusławski. Tematy poruszane podczas zebrania:

1. Protokół z ostatniego zebrania. Po wysłuchaniu przyjęto protokół z 24 kwietnia 2018 r.

2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejne trzy osoby.

3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania Komisji.

4.Sprawy płacowe. Podsumowano realizację porozumienia płacowego w Enea Operator. Negatywnie oceniono sposób realizacji porozumienia płacowego dotyczącego podziału kwoty uznaniowej. Niektórzy Dyrektorzy nie kontaktowali się z przełożonymi niższego szczebla i sami wnioskowali o przeszeregowania, kierując się sobie tylko znanymi kryteriami. Przełożeni z małymi wyjątkami nie poinformowani podległych pracowników, o przyznaniu, bądź nie podwyżki indywidualnej. Tradycyjnie o tym mają się  dowiedzieć z odcinka wypłaty…

Wedle posiadanych przez nas informacji w innych Spółkach GK Enea nie uruchomiono jeszcze przeszeregowań indywidualnych.

5. Wybory władz Związku w Krajowej Sekcji Energetyków i Zarządu Regionu Gorzów. Uczestnicy Zjazdów Delegatów zdali relację ze spotkań na których wybrano władze na kadencję 2018-2022.

6.Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. K. Gonerski zrelacjonował ostatnie posiedzenie KK jakie odbyło się 19-20 czerwca 2018 r. w Zakopanym.

7. Dyżur domowy- Do Komisji 16 maja 2018 wpłynęła prośba o Załogi PE Krzeszyce dotycząca tego temat. Długa dyskusja doprowadziła do wniosków, które zostaną przekazane Dyrektorowi Oddziału Gorzów Wlkp.

8.Odprawa emerytalna. Trwa proces konsultacji zmian zapisów ZUZP w tym zakresie. Przekazano aktualny stan prac nad protokołem dodatkowym do ZUZP.

9.Uprawnienia kwalifikacyjne. Komisje egzaminacyjne w Oddziałach Dystrybucji (OD) wydają różne zaświadczenia kwalifikacyjne (terminowe i bezterminowe). OD Gorzów jako jedyny wydaje uprawnienia terminowe. Temat zostanie poruszony na spotkaniu z Dyrektorem OD Gorzów.

10.Odznaczenia w GK Enea. Wysłuchano relacji z posiedzenia zespołu ds. odznaczeń w OD Gorzów. W pozostałych Spółkach w najbliższych dniach też będą obradowały zespoły.

11. Porozumienie Zdroisk. Relacja z kolejnego spotkania zespołu ds. polubownego załatwienia tego tematu. Ostateczne decyzje zapadną w lipcu 2018 r.

12. Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa. Przekazano informację ze zjazdu delegatów, który ustalił wyższe kwoty udzielanych pożyczek.

13.Sytuacja w Spółkach GK Enea. Przedstawiciele poszczególnych spółek zdali relację z sytuacji panującej w tych podmiotach. Enea Operator -:- Standaryzacja i etatyzacja Oddziałów i Rejonów Dystrybucji niestety do dzisiaj nie dostaliśmy jeszcze materiałów opracowanych przez zespoły powołane przez pracodawcę, Trwają jeszcze uzgodnienia na szczeblu korporacyjnym. Prawa jazdy Kat. C. Uprawnienia do prowadzenia pojazdów w ty roku wygasają. Podejmiemy działania w celu pokrycia kosztów wyrobienia nowych dokumentów przez pracodawcę. Odzież robocza i obuwie robocze bardzo słabej jakości. Temat przekazano Społecznemu Inspektorowi Pracy- Zbigniewowi Mińczukowi. Umowy lojalnościowe –o zakazie konkurencji –Prezydium wystąpi o opinię prawną w tym temacie. Szczepienia przeciwko kleszczom- temat nadal aktualny -jeszcze nie załatwiony. Enea Serwis-zakresy obowiązków i wysokość dodatku brygadzistowskiego. P. Bogusławski wyjaśnił tą tematykę.  Enea Centrum-teoretycznie System Oceny Pracowniczej (SOP) został zakończony. Dalej są wyznaczane zadania kwartalne –inna forma SOP-u. Temat na spotkanie z zarządem Enea Centrum.

14.Sprawy różne wolne wnioski: -Udzielono jednej zapomogi losowej członkowi Naszej Organizacji. Spływ kajakowy Drawa 2018 -27-29 lipiec 2018 r. nadal mamy wolne miejscaRozpatrzono wniosek Koła Emerytów i Rencistów o wsparcie finansowe spotkania ze związkowcami z Niemiec. –Dzień Energetyka –upoważniono Prezydium do podjęcia działań w celu wspólnego obchodzenia Naszego Święta oraz powrotu do organizacji festynu dla dzieci.

Wcześniejsze zebrania KP

 


Wiadomość tą wyświetlono 719 razy.