Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Marzec 2019r.
Drukuj

W Sulęcinie w Ośrodku „Kormoran” odbyło się spotkanie zarządu Enea Operatora z kadrą kierowniczą oraz stroną związkową z Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. (OD G) Nowy zarząd przyjął jako zasadę działania odwiedzanie poszczególnych Oddziałów i wsłuchiwanie się w problemy jakie występują w tych komórkach. Inicjatywa godna rozpropagowania w innych spółkach Grupy Kapitałowej Enea. Zarząd na spotkaniu reprezentowany był przez prezesa Andrzeja Kojro oraz wice prezesów Tadeusza Dachowskiego i Marka Szymankiewicza. Przed obiadem zarząd spotkał się z kadrą kierowniczą, a po ze stroną związkową. Poruszyliśmy następujące tematy:

1. Standaryzacja i etatyzacja Oddziałów i Rejonów Dystrybucji.(Trwają jeszcze uzgodnienia na szczeblu korporacyjnym).

 2.Braki kadrowe, szczególnie na stanowiskach elektromonterów-przestaliśmy być atrakcyjnym pracodawcą. (Klasy profilowe w szkolnictwie zawodowym i zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) mają pomóc w załatwieniu tego problemu).

3.Płacenie za pracę w nadgodzinach. Niektórzy kierownicy próbują sami interpretować zapisy ZUZP. Doprowadza to do nerwowych sytuacji na linii przełożony podwładny. ( Dyrekcja  OD G została zobligowana do załatwienia tego tematu).

4.Dyżury domowe. Ryczałt za pełnienie dyżuru zapisany w ZUZP oraz ewidencja czasu pracy w SAP-ie nie współgrają. Niska kwota ryczałtu.  Po ściągnięciu do pracy z dyżuru pojawia się problem dobowego odpoczynku (11 godzin). Niezachowanie przerwy na odpoczynek jest łamaniem prawa. ( Temat kwoty za dyżur do rozważenia przy aktualizacji ZUZP, dyrekcja OD G przeprowadzi rozmowy z kierownikami komórek w których pojawia się ten problem).

5.Przyszłość Ośrodka Szkoleniowego w Zdroisku. (Los ośrodka uzależniony jest od zmian własnościowych. Dzisiaj właścicielem Zdroiska jest Enea S.A.).

6.Profilaktyka-szczepienia ochronne przeciwko chorobom przenoszonym przez kleszcze. (Zarząd uruchomi procedurę szczepień dla Pracowników narażonych na kontakt z kleszczami).

7. Umowa z PZU-Zdrowie. Po podpisaniu umowy z PZU poziom świadczeń znaczącą się obniżył, widać to szczególnie przy badaniach okresowych. Dostęp do lekarzy specjalistów w ciągu 5 dni jest tylko na papierze. ( Wszystkie przypadki niewywiązywania się z umowy przez firmę PZU można zgłaszać do T.Dachowskiego).

8. Indywidualne przeszeregowania. (Aktualnie przełożeni analizują sytuację w swoich komórkach i w tym tygodniu złożą propozycje podwyżek do dyrektora OD G).

9.Konsulatacje u neurochirurga i neurologa w Poznaniu. Zwróciliśmy się o pomoc w uzyskaniu konsultacji Pracowników Naszego Oddziału. (Zarząd postara się pomóc).

Po raz kolejny potwierdziła się konieczność organizacji takich spotkań. Na przyszłość można przewidzieć formułę dwudniową- tematów do dyskusji jest dużo więcej.

Spotkania w Enea Operatorze.

Awanse w Operatrze.

 

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1159 razy.