Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Marzec 2019r.
Drukuj

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum. Głównym celem spotkania było uzgodnienie regulaminów konkursów dla Biur Obsługi Klienta i Contact Center.

Stronę Pracodawcy na spotkaniu reprezentowali: Łukasz Pawłowski – członek Zarządu ds. Obsługi Klienta, Anna Kowalik – dyr. Departamentu Wsparcia HR, Katarzyna Wyzujak - dyr. Pionu Obsługi Klientów oraz Maciej Koprowicz – dyr. Pionu Contact Center.

Podczas spotkania omówiono regulaminy po zmianach uwzględniających część uwag związków zawodowych. Zgodzono się co do wprowadzenia ponad już uznane zmiany korekty nazwy z „Wykonalność grafiku czasu pracy” na „Wykonanie grafiku czasu pracy” co będzie intuicyjnie bardziej zgodne z zawartą w regulaminach definicją tego pojęcia. Jednocześnie przekazana została stronie społecznej informacja, że przypadki nieosiągnięcia przez pracowników wymaganego dotychczasowym regulaminem poziomu wykonania grafiku czasu pracy są bardzo rzadkie.

Główną kwestią podnoszoną przez stronę społeczną była konieczność zawarcia porozumienia, którego elementem będzie zatwierdzenie przedstawionych przez pracodawcę regulaminów oraz uzgodnienie funduszu przeznaczonego na nagrody wynikające z konkursów. Porozumienie powinno jasno stwierdzać, że fundusz ten jest składową funduszu płac. Pracodawca poinformował o swoim odmiennym stanowisku. W jego opinii art. 31 ZUZP Enea, na którym związki zawodowe opierają swoje żądanie, dotyczy wyłącznie nagród, natomiast konkurs ma charakter premiowy. Tym samym fundusz, z którego wypłacane są nagrody konkursowe to fundusz premiowy, który nie musi być przedmiotem uzgodnienia ze stroną społeczną. Jednocześnie według Pracodawcy fundusz ten nie jest składnikiem funduszu płac, jest to „fundusz świadczeń”.

Wobec odmiennych stanowisk zaplanowano spotkanie dotyczące kwestii spornych na dzień 24 maja 2018 r.

Wcześniejsze rozmowy w Enea Centrum

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 883 razy.