Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Marzec 2019r.
Drukuj

W Nałęczowie na pierwszym w kadencji 2018-2022 zebraniu spotkali się nowo wybrani członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność (KSE). Tematyka Zebrania:

1. Wybór członków prezydium KSE. Nowy Przewodniczący KSE Marek Boiński zaproponował skład prezydium. Członkowie Rady KSE w tajnym głosowaniu zaakceptowali skład, który przedstawia się następująco:

-Przewodniczący- Marek Boiński, -Zastępca- Bogdan Kieleczawa, Skarbnik -Mirosław Brzuśmian, Sekretarz-Robert Jusis. Członkowie Prezydium:-Stanisław Andrzejewski, -Bogdan Grzybowski, -Dariusz Jabłoński, -Krzysztof Marzec, -Krzysztof Nawrocki ,-Roman Rutkowski, -Andrzej Wójcicki.

2. Kompetencje Prezydium. Dyskutowano na temat uchwały kompetencyjnej podjętej w poprzedniej kadencji we Wrocławiu.(9.05.2016r.).

3. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Zmiany, jakie do tego czasu muszą wprowadzić firmy w krajach członkowskich są poważne, a w powietrzu wisi widmo wielomilionowych kar. Na następne posiedzenie Rady KSE zostanie  zaproszona osoba kompetentna, która omówi tą tematykę.

4.Sztandar KSE. M. Boiński zaproponował by w tej kadencji opiekę nad Naszym Sztandarem sprawowali przedstawiciele PGE. Na następnym posiedzeniu Rady KSE, przedstawiciele PGE ustosunkują się do tej propozycji.

5.Strona internetowa KSE. K. Gonerski przypomniał o przesyłaniu aktualizacji danych teleadresowych znajdujących się na naszej stronie internetowej. Zaapelował też o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przesyłanie informacji z poszczególnych grup energetycznych, które będą umieszczane w zakładce- Aktualności.

6.Następne posiedzenie Rady KSE.  Uzgodniono, że zebranie Rady odbędzie się 5 czerwca 2018 r. w Poznaniu.

Wcześniejsze posiedzenia Rady

Wybory władz KSE


Wiadomość tą wyświetlono 579 razy.