Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Marzec 2019r.
Drukuj

W świetlicy Rejonu Dystrybucji w Sulęcinie na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KPG). Na zaproszenie Komisji w zebraniu uczestniczył nowo wybrany Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM) –Krzysztof Nawrocki. Tematy poruszane podczas zebrania:

1. Protokół z ostatniego zebrania. Po wysłuchaniu przyjęto protokół z 15 marca 2018 r.

2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejne dwie osoby.

3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie KPG zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania Komisji.

4.Sprawy płacowe. Podsumowano negocjacje płacowe w Spółkach GK Enea. Sposób rozdysponowania pierwszej puli podwyżek budzi wiele wątpliwości i pytań na, które przełożeni nawet nie próbują odpowiadać i uzasadniać sposobu rozdziału kwot na podwyżki. Na spotkaniu Komisji Międzyzakładowej będziemy wnioskować większą kontrole związku przy podziale kwot na indywidualne przeszeregowania.

5.Współna Działalność Socjalna w GK Enea. (WDS) Poinformowano zebranych o decyzjach Gorzowskiej Komisji Socjalnej, dotyczącej rozdysponowania środków na poszczególne działalności socjalne, przyznane nam przez administratora WDS.

6.Lista chronionych w kadencji 2018-2022 r. Stosowną uchwała wskazano osoby podlegające ochronie zgodnie z zapisami art.32 ust. 1 Ustawy o związkach zawodowych.

7.Świadczenia statutowe. Podjęto uchwałę podwyższającą świadczenia statutowe oraz zapomogi dla członków Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

8.Zjazd Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Uczestnicy zjazdu zdali relację w wyniku wyboru władz na nową kadencję oraz ustaleniach i przebiegu zjazdu.

9.Informacja z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). K. Gonerski zrelacjonował ostatnie posiedzenie KK jakie odbyło się 17 i 18 kwietnia 2018 r. w Zabrzu.

10.Sytuacja w Spółkach GK Enea. Przedstawiciele poszczególnych spółek zdali relację z sytuacji panującej w tych podmiotach. Niestety tematy wcześniej sygnalizowane nadal pozostają niezałatwione. Dodatkowo dochodzą nowe tematy, i tym samym następuje spiętrzenie niezałatwionych spraw.

11.Sprawy różne wolne wnioski: -Udzielono jednej zapomogi losowej członkowi Naszej Organizacji. -Ustalono termin turnieju piłki siatkowej w Sulęcinie -26 maja 2018 r. , oraz spływu kajakowego Drawa 2018 -27-29 lipiec 2018 r. –Brak pomieszczenia socjalnego w budynku przy ul. Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.-sprawę przekażemy Społecznej Inspekcji Pracy.-Problemy z rejestrowaniem delegacji –błędy systemowe. Okulary dla osób pracujących przy monitorach–przypadek z RD Gorzów do wyjaśnienia.

12.Spotkanie z Przew. KM Krzysztofem Nawrockim. Po wyczerpaniu programu zebrania członkowie KPG wysłuchali krótkiego wystąpienia nowego Przewodniczącego KM. Członkowie KPG zadawali też pytania, które w większości  dotyczyły wizji funkcjonowania związku w kadencji 2018-2022.

13.Otwarte spotkanie z załogą. Po zakończeniu zebrania KPG Prezydium i K. Nawrocki spotkali się z pracownikami Enea Operatora i Enea Centrum. Tematy poruszone podczas tego spotkania pokrywały się z tematyką zebrania KPG.

Wcześniejsze zebrania KPG


Wiadomość tą wyświetlono 753 razy.