Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 19 Kwiecień 2021r.
Drukuj
20.04.2018 Podsumowanie kontroli PIP w Enea S.A.
Dodano: 24 Kwiecień 2018r. 19:16

W Poznaniu odbyło się spotkanie podsumowujące kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy w Enea S.A. Spotkanie zostało zainicjowane przez Panią Inspektor Joannę Markiewicz prowadzącą postępowanie kontrolne. Pani inspektor na spotkanie zaprosiła organizacje związkowe działające w Enea S.A. oraz przedstawicieli Społecznej Inspekcji Pracy.

Kontrola była efektem sygnału ze strony naszej organizacji związkowej – nabraliśmy mocnych podejrzeń co do nieprawidłowości w obszarze przestrzegania zapisów ZUZP w spółce. Wszystkie nasze zarzuty znalazły potwierdzenie w wynikach kontroli.

Łącznie w wyniku kontroli Państwowa Inspekcja Pracy wystosowała 7 wystąpień do pracodawcy. Według obowiązujących przepisów pracodawca w ciągu 30 dni od otrzymania wystąpienia ma obowiązek poinformować PIP o powziętych krokach celem usunięcia nieprawidłowości.

Aby usunąć większość stwierdzonych nieprawidłowości koniecznym będzie przywrócenie stanu zgodnego z przepisami zawartymi w ZUZP lub renegocjacje poszczególnych zapisów ZUZP zgodnie z aktualnymi potrzebami pracodawcy.

Oczywiście wystąpimy o udostępnienie protokołu pokontrolnego.

Wcześniejsze kontrole OIP


Wiadomość tą wyświetlono 1723 razy.