Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Marzec 2019r.
Drukuj

W Zabrzu w Kopalni GUIDO na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). Gościem pierwszego dnia obrad był Stanisław Szwed z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Wystąpienie ministra oraz wiele pytań do niego dotyczyło zakończenia prac komisji kodyfikacyjnej. Wypracowane w komisji zmiany budzą wile niepokojów oraz wątpliwości. S. Szwed potwierdził, że projekt komisji kodyfikacyjnej jako całość nie nadaje się do dalszego procedowania. Nie oznacza to jednak, że wiele zawartych tam rozwiązań nie zasługuje na uwagę i dyskusję. Jako przykład podał przepisy dot. czasu pracy. Po jego wystąpieniu odbyła się długa dyskusja. Zarówno członkowie Komisji Krajowej, jak i przedstawiciel rządu zadeklarowali otwartość dla takiej dyskusji. Resort pracy przeanalizuje wyniki prac komisji kodyfikacyjnej i zaproponuje dalsze prace nad zmianami w Kodeksie Pracy. Podczas spotkania z ministrem Szwedem. Rozmawiano również o ograniczeniu handlu w niedzielę, ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, odmrożeniu odpisu na ZFŚS oraz procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych.
Członkowie KK odnieśli się również do sytuacji w szpitalach zarządzanych przez spółki Centrum Dializa i AMG Centrum Medyczne, gdzie doszło do serii zwolnień liderów Solidarności. KK zobowiązała Prezydium do podjęcia wszelkich możliwych działań dla ochrony praw związkowych i pracowniczych w tych placówkach. W tej sprawie przed siedzibą spółek Centrum Dializa i AMG w Sosnowcu przewodniczący Piotr Duda wraz z szefem Regionu Zagłębie Miedziowe Bogdanem Orłowskim zorganizowali specjalny briefing prasowy.
Na zakończenie pierwszego dnia obrad w Teatrze Nowym w Zabrzu odbył się z udziałem wicepremier Beaty Szydło spektakl „Popiełuszko” wystawiony przez aktorów Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Podczas drugiego dnia obrad zebrani wysłuchali informacji z prac: Prezydium KK, zespołów KK, Rady Dialogu Społecznego, Rady Ochrony Pracy, Sekretariatów branżowych i Zarządów Regionów. Komisja rozpatrzyła też odwołania jakie do niej wpłynęły oraz przyjęła stanowisko w sprawie sytuacji w Polskiej Grupie Energetycznej. Dyskutowano również o propozycjach zmian w statucie związku, oraz zachęcano do składania wniosków na elektroniczną legitymację związkową.

 

Wcześniejsze zebrania KK

 


Wiadomość tą wyświetlono 706 razy.