Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Niedziela, 16 Grudzień 2018r.
Drukuj

W Poznaniu kolejny raz spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator. Podsumowano efekty czterech tur negocjacji, których celem było zawarcie porozumienia płacowego w Operatorze. Po tym wstępie zarząd przedstawił ostateczną propozycję”, która dalece odbiegała od oczekiwań strony społecznej. Kolejny raz przypomnieliśmy fakty, które przemawiają za wyższymi od proponowanych przez zarząd podwyżkami: -udział Operatora w bardzo dobrych wstępnych wynikach GK Enea za 2017 r., - porozumienie płacowe w Lubelskim Węglu Bogdanka, -żądanie płacowe w Enea Wytwarzanie- brak rąk do pracy (szczególnie na stanowiskach elektromonterów), - duże dysproporcje płacowe na tych samych stanowiskach.

Rozbieżność pomiędzy stronami była tak duża, że zawarcie porozumienia wydawało się niemożliwe. Przerwy techniczne nie doprowadzały do konsensusu. Chcieliśmy chociaż uzgodnić wysokość nagrody na Święta Wielkanocne. Niestety nie było takiej woli. Strona pracodawcy warunkowała wypłatę premii zawarciem porozumienia płacowego. Determinacja oraz kolejne przerwy techniczne w, których strony przedstawiały postąpienia, zbliżały strony do zawarcia konsensusu. Po trzech godzinach negocjacji doszło do takie go zbliżenia stanowisk, że ostatecznie zawarto porozumienie płacowe określające zasady polityki płacowej w Operatorze w 2018 r. Porozumienie jest bardzo podobne do tego zawartego w Enea S.A.  

Parametry zawartego porozumienia :

1.Uzgodniono tabelę płac zasadniczych obowiązującą w 2018 r. Tabela stanowi załącznik do zawartego porozumienia.

2. Podwyżka płac zasadniczych . Podwyżka od 1 stycznia 2018 r. podzielona będzie na cześć obligatoryjną i uznaniową.

3.Spłata podwyżek od stycznia . Ponieważ podwyżki płac zasadniczych nastąpią od marca 2018 r., zostanie wypłacona rekompensata za styczeń i luty 2018 r.

4.Indywidualne przeszeregowania. Uzgodniło kwotę bazową na indywidualne przeszeregowania.

5.Jednorazowa nagroda.Uwzględniając dobre wyniki wypracowane w 2017 r. uzgodniono wypłatę premii na Święta Wielkanocne.

6.Nagroda na Dzień Energetyka. Uzgodniono minimalną kwotę nagrody ( z możliwością jej podwyższenia).

7. Premia na Święta Bożego Narodzenia. O wysokości tej premii będziemy rozmawiać w czwartym kwartale 2018 r.

Szczegółowe zasady zawartego porozumienia do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.

Podczas spotkania podpisano również Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej w GK Enea w 2018 r. (według ustaleń z 30 stycznia 2018 r.) oraz uzgodniono termin spotkania zespołu do spraw aktualizacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Operatorze ( 21 marca 2018 r.)

130 I(100+30).70 III.800.1650>

Wcześniejsze rozmowy w Operatorze.

Porozumienie płacowe w Enea S.A.

WDS 2018 r.

Wyniki GK Enea za 2018 r.

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 3674 razy.