Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Niedziela, 16 Grudzień 2018r.
Drukuj
5.03.2018 Rozmowy płacowe w Operatorze.
Dodano: 5 Marzec 2018r. 10:46

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem ustalenia zasad polityki płacowej w Enea Operator w 2018 r. Zarząd po przeanalizowaniu propozycji związkowych złożonych w toku poprzednich negocjacji, przedstawił ich zdaniem realne propozycje podwyżek płac zasadniczych i kwotę jednorazowej premii na Święta Wielkanocne. Zaproponowane kwoty wynikały z przyjętego przez Radę Nadzorczą procentowego wzrostu funduszu wynagrodzeń na 2018 r. w Operatorze.

Oświadczenie pracodawcy spotkało się z dezaprobatą strony związkowej: „ czy zarząd przyszedł nas poinformować o ustaleniach Rady Nadzorczej, czy przyszedł na negocjacje płacowe?”. Zaapelowano do nas o przeanalizowanie tego co dzieje się w GK Enea (punktem odniesienia miało być porozumienie płacowe w Enea S.A.).

Strona społeczna analizując to co się dzieje w GK Enea, podała inne przykłady: - porozumienie płacowe w Kopali w Bogdance i żądanie płacowe w Enea Wytwarzanie. Dodatkowo przytoczyliśmy fakt , którym Enea się szczyci i chwali -bardzo dobre wstępne wyniki GK Enea za 2017 r. ( ponad 1 mld. zł. zysku netto ). Udział Operatora w tym wyniku jest największy ze wszystkich Spółek GK Enea. Padały jeszcze argumenty o braku rąk do pracy (szczególnie na stanowiskach elektromonterów). Przestaliśmy być atrakcyjnym pracodawcą- zmienić to może tylko znaczne podniesienie płac zasadniczych. Zapobiegnie to patologicznej sytuacji z jaką obecnie mamy do czynienia-płace zasadnicze nowo przyjmowanych są większe od Pracowników z długoletnim stażem.  Po takie argumentacji strona związkowa przedstawiła swoje propozycje. Mimo kilkukrotnych przerw taktycznych, jedyne co udało się uzgodnić to termin następnego spotkania – 12.03.2018 r. Próbowaliśmy jeszcze uzgodnić chociaż wysokość premii świątecznej (nagrody za bardzo dobre wyniki w 2017 r.) Niestety strona pracodawcy nie zgodziła się nawet na takie uzgodnienie.

Przed następnym spotkaniem strona pracodawcy prześle stronie związkowej rozliczenie płac z 2017 r. ( wykonanie funduszu płac w rozbiciu na płace zasadnicze i dodatki).

 

Jak widać z załączonej relacji, bez złożenia żądania i rozpoczęcia procedury sporu zbiorowego raczej się nie obejdzie.

 

Wcześniejsze rozmowy.

Wstępne wyniki GK Enea za 2017 r.

Porozumienie płacowe w Enea S.A.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2910 razy.