Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Niedziela, 16 Grudzień 2018r.
Drukuj

Enea miała w 2017 roku 1.070 mln zł zysku netto j. d. i 2.684 mln zł EBITDA - podała spółka w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników. EBIT wyniósł w tym okresie 1.488 mln zł, a przychody 11.406 mln zł. W samym czwartym kwartale zysk netto j. d. wyniósł 284,5 mln zł wobec 288,3 mln zł konsensusu.

EBITDA w 2017 roku w segmencie obrót wyniosła 178 mln zł, w dystrybucji 1.073 mln zł, w wytwarzaniu 735 mln zł, a w wydobyciu 709 mln zł.

Spółka podała, że pozytywny wpływ na wynik EBITDA w obrocie miała sytuacja na rynku praw majątkowych, po uwzględnieniu rezerw dotyczących rozwiązania umów długoterminowych (87 mln zł), a w wydobyciu zmiana salda rezerw wynikająca z podpisania porozumienia w sprawie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów LW Bogdanka (115 mln zł). Pozytywny wpływ na EBITDA w obszarze wytwarzania miało dołączenie do grupy Elektrowni Połaniec (175 mln zł).

Grupa Enea wytworzyła w 2017 r. 21 TWh energii elektrycznej, czyli aż o 54 proc. więcej niż w roku poprzednim. Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym zwiększyła się do 19,3 TWh z 18,7 TWh w 2016 roku. Z kolei wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym urósł do 18,9 TWh. Produkcja węgla w Grupie ukształtowała się na podobnym r/r poziomie - 9,1 mln ton.

Na jednostkowy wynik netto Enea SA w 2017 roku miało wpływ przede wszystkim odwrócenie dokonanych w latach poprzednich odpisów aktualizujących wartość udziałów Enea Wytwarzanie w wysokości 879 mln zł.
 

23 marca 2018 roku. GK Enea potwierdziła, że wynik grupy za 2017 r. jest zgodny z przedstawionymi wcześniej szacunkami. Zysk netto wyniósł 1.165 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1.070 mln zł.

 

 

Źródło-CIRE.PL

Wcześniejsze wyniki GK Enea


Wiadomość tą wyświetlono 930 razy.