Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Niedziela, 16 Grudzień 2018r.
Drukuj

W Gdańsku na pierwszym w 2018 r. zebraniu spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). Po przyjęciu protokołu z ostatniego spotkania przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania.  Podczas posiedzenia KK wybrano nowego redaktora naczelnego Tygodnika Solidarność. Został nim Michał Ossowski - związany z "Solidarnością" od 13 lat, od 2015 roku był prezesem spółki Tysol, która z ramienia Związku Zawodowego wydaje Tygodnik Solidarność.

Wysłuchano informacji z prac Prezydium, zespołów KK, Rady Dialogu Społecznego oraz Rady Ochrony Pracy. Stosownymi uchwałami przyjęto wykonanie budżetu za 2017 i  preliminarz na 2018 r. Dyskutowano też o pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Inne tematy poruszane podczas obrad KK: -legitymacja elektroniczna, -ograniczenie handlu w niedzielę, -wybory na kadencję 2018-2022. Przyjęto stanowisko w/s polityki klimatyczno-energetycznej. Przedstawiciele sekretariatów branżowych i regionów przekazali informacje o problemach z jakimi aktualnie się borykają. Krzysztof Gonerski zapoznał zebranych z sytuacją w branży energetycznej: -pozorowany dialog , -szykanowanie i szkalowanie władz NSZZ Solidarność, -plany restrukturyzacji branży bez konsultacji z przedstawicielami załóg. Zamiast „dobrej zmiany” kontynuacja chorych pomysłów poprzedników. Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie, Energetycy w kwietniu planują manifestację przed Ministerstwem Energii.

KSE do  Premiera i ME

Wcześniejsze zebrania KK


Wiadomość tą wyświetlono 936 razy.