Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 04 Marzec 2021r.
Drukuj

Na zaproszenie zarządu Operatora do Poznania stawiła się strona związkowa. Liczyliśmy, że rozpoczniemy negocjacje dotyczące wzrostu płac w 2018 r. ( stosowne zaproszenie do podjęcia negocjacji wysłaliśmy 20.11.2017 r.) Niestety poinformowano nas, że o wzroście płac w 2018 będziemy rozmawiać 8.12.2017 r., a dzisiaj mieliśmy przyjąć propozycję nagrody świątecznej -600 zł.

 Zanim jednak rozpoczęliśmy rozmowy dotyczące nagród, wysłuchaliśmy Emisariuszy „Mamusi” ( Dyr. Aneta Pelczarska i Doradca zarządu Bogdan Klepas) , którzy próbowali zmienić nasze negatywne stanowisko w/s Systemu Oceny Pracowniczej (SOP). Pretekstem do zmiany naszego stanowiska miałyby być rozpoczęte rozmowy na temat Nowej Umowy Społecznej w GK Enea. Strona społeczna nie widziała związku między tymi tematami, a łączenie ich można podciągnąć pod szantaż. W odpowiedzi usłyszeliśmy , że to nie jest szantaż, ale „dobrze by było” gdybyśmy mieli to na uwadze, wiążąc to jeszcze z wysokością nagrody świątecznej. Po krótkiej dyskusji strona związkowa pozostała przy swoim stanowisku w sprawie SOP. A. Pelczarska poprosiła jeszcze związki o pozytywne zaopiniowanie Regulaminu premiowania. W tej sprawie zamierzamy porozmawiać w trakcie negocjacji płacowych, niestety zaproszenie na 4.12.2017 wysłane 20.11.2017  nie spotkało się z aprobatą zarządu Enea S.A. W tym czasie zarząd ma inne ważne tematy do załatwienia ( Barbórka w LW Bogdanka). Strona związkowa zażądała pilnego spotkania celem uzgodnienia między innymi wysokości nagrody świątecznej. Bez ustalenia jej wysokości u „Mamusi” nie ma sensu rozmawiać w tym temacie w Spółkach GK Enea. W porozumieniu płacowym z 9 marca 2017 r. uzgodniliśmy, że kwota nagrody świątecznej wyniesie nie mniej niż 600 zł., a jej ostateczna wysokość zostanie ustalona w III kwartale. Dla przypomnienia mamy już końcówkę IV kwartału. Emisariusze wykonali kilka telefonów i zaproponowali termin spotkania w Enea S.A. na 14.12.2017 r. Natłok obowiązków nie pozwala wcześniej spotkać się z przedstawicielami załogi… 

Po tej dyskusji z przedstawicielami Enea S.A. nikt już nie dyskutował o wysokości nagrody świątecznej w Operatorze.

Rozmawiano jeszcze o nierównym traktowaniu Pracowników, którzy usuwali skutki nawałnic w sierpniu i wrześniu. Zarząd Operatora chcąc być „dobrym wujkiem” bez uzgodnienia ze stroną związkową wypłacił nagrody dla osób, które usuwały skutki nawałnic z sierpnia. Decyzja o wypłacie zapadła już po orkanie „Ksawerym”, który wystąpił na początku września. Skutki „Ksawerego” były wielokrotnie większe od sierpniowej medialnie nagłośnionej nawałnicy. „Dobry Wujek” zapomniał o tych, którzy usuwali skutki nawałnicy z września…

Wcześniejsze spotkania w EO

Nowa Umowa Społeczna


Wiadomość tą wyświetlono 2949 razy.