Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Czerwiec 2018r.
Drukuj

W Warszawie odbyło się spotkanie władz Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z Ministrem Energii Krzysztofem Tchórzewskim. Spotkanie zostało zorganizowane na wniosek  Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”,  jako cykl spotkań Krajowych Sekcji zrzeszonych w SGiE NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu udział wzięli Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Wiceminister Energii Andrzej Piotrowski, Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszewski, oraz Dyrektor Departamentu Energii Edward Słoma. Stronę NSZZ „Solidarność” reprezentowało Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”. Ideą cyklu spotkań z ministrem, jest możliwość omówienia zagadnień  jakie zdaniem związku stwarzają zagrożenia dla praw pracowniczych w nowych procesach restrukturyzacyjnych, które mogą spowodować likwidację kolejnych tysięcy miejsc pracy. Prezydium KSE NSZZ „Solidarność” zaapelowało do Ministra Energii o zwrócenie szczególnej uwagi na kwestię zawierania porozumień miedzy zarządami i związkami zawodowymi w procesach restrukturyzacyjnych. Minister Energii przekazał informacje dotyczącą skierowania   Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych do analizy między resortowych, żeby zmiany uzgodnione przez Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej zostały jak najszybciej wdrożone. Strony utwierdziły się w potrzebie organizowania cyklicznych spotkań. Umożliwiają one  bezpośredni przekaz w kwestiach spornych, efektem których będą  wspólne mechanizmy  do ich rozwiązania.

                


Wiadomość tą wyświetlono 673 razy.