Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Czerwiec 2018r.
Drukuj

Komisja Podzakaładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów skierowała do zarządu Enea Centrum następujące pismo:

                  W imieniu Pracowników Enea Centrum zatrudnionych na terenie działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. zwracamy się z prośbą o umożliwienie  Im uczestnictwa w imprezie integracyjnej organizowanej cyklicznie od wielu lat w ramach obchodów Dnia Energetyka. Tegoroczna impreza organizowana przez Operatora (Oddział Gorzów Wlkp.) odbędzie się 15 września 2017 r. w Leśniczówce Przyłęsko  . Uważam, że Święto Energetyków zgodnie z wieloletnią  tradycją powinniśmy obchodzić wspólnie. Zmiany organizacyjne doprowadziły do tego, że aktualnie pracujemy w różnych spółkach GK Enea, jednak dalej  chcemy raz w roku wspólnie spotkać się i świętować Dzień Energetyka. Ze swej strony deklarujemy daleko idącą pomoc w celu podtrzymania tradycji spotkań Pracowników Obszaru Gorzowskiego .

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie inicjatywy Pracowników Enea Centrum

7.08.2017 Odpowiedź EC

Dzień Energetyka 2014-2016 -zdjęcia powyżej.


Wiadomość tą wyświetlono 1527 razy.