Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Czerwiec 2018r.
Drukuj
19.07.2017 Robocze spotkanie w Enea Centrum.
Dodano: 20 Lipiec 2017r. 08:08

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum (EC). Zebrani omawiali najważniejsze problemy z jakimi borykają się Pracownicy w EC i nie tylko. Tematyka:

1.Regulamin Pracy Enea Centrum. Z uwagi na zmiany organizacyjne w Sp. zmianie musiały ulec zapisy w Regulaminie Pracy . W trakcie poprzednich spotkań zmiany te zostały uzgodnione i w dniu dzisiejszym strony podpisały Regulamin Pracy uwzględniający potrzebne zmiany.

2. Nagroda na Dzień Energetyka. Zarząd powołując się na stanowisko strony społecznej by wysokość Nagrody na Dzień Energetyka była jednakowa we wszystkich SP. GK i nie mniejsza niż 1650zł  a, zarazem z uwagi na brak jeszcze bilansu za I półrocze jest w stanie zaakceptować proponowaną kwotę 1650zł i taką kwotę wypłaci uprawnionym pracownikom.

3. Rozliczenie przeszeregowań. Zarząd przy pomocy prezentacji omówił szczegółowo proces przeszeregowań , który nie do końca był zgodny z zapisami Porozumienia Płacowego . Argumentacja zarządu , która ukierunkowana była na osoby z najniższymi płacami uzyskała akceptację strony społecznej .

4. Sprawy różne. W sprawach różnych strona społeczna poruszyła następujące kwestie: 14.08. dzień wolny również dla pracowników BOK-ów , tabela płac zasadniczych, pracownicy ATP, system oceny pracowniczej SOP.

Zarząd nie może w pełni na ten moment uwzględnić propozycji  zamknięcia BOK-ów w dniu 14.08. ale obiecuje , że w tym dniu postara się o minimalną ilość obsady pracowników , którzy otrzymają wszystkie dodatki związane z pracą w tym dniu.

Strona społeczna ponownie zażądała by w spółce były respektowane  zapisy porozumień , a sprawa dotyczy tabeli płac zasadniczych . Zarząd uważa , że obowiązującą tabelą jest przyjęta w 2012r. Strona społeczna uważa , że powinna obowiązywać uzgodniona w Porozumieniu Płacowym z 2014r. Strona społeczna uważając , że temat ten jest na tyle pilny do uzgodnienia , że jest w stanie wejść w spór zbiorowy by móc wyegzekwować od zarządu respektowania prawa pracy. Zarząd w końcu zauważył pilną potrzebę załatwienia tej sprawy ,zaproponował termin spotkania 24 sierpnia w całości poświęcony pracą nad uzgodnieniem tabeli płac.

Związkowcy po raz kolejny poprosiła o informację w sprawie polityki kadrowej pracowników APT . Zarząd poinformował , że ilość takich osób maleje , ok. 100 pracowników zostało przejętych już przez EC , wyjaśnił również by nie sugerować się liczbą pracowników ponieważ liczba stanowisk jest znacznie niższa , wielu pracowników (przede wszystkim studenci) pracują w niepełnym wymiarze godzin. Strona społeczna zaapelowała do zarządu by pracowników przechodzących z APT do EC nie zatrudniać na czas określony , czy próbny - jest to niepoważne . Pracownicy ci przecież wykonują swoje obowiązki przez szereg miesięcy co stanowi już okres na podstawie , którego można ocenić przydatność i predyspozycje takiej osoby. Zarząd rozważy tą prośbę.

Strona społeczna po raz kolejny informuje zarząd , że nie wyraża zgody na wprowadzenie systemu oceny pracowniczej SOP . W argumentacji zarządu ,strona społeczna  w żaden sposób nie jest w stanie dostrzec pozytywnych aspektów tego projektu , do tego wszystkiego powoływanie się na rzekomo przeprowadzone  konsultacje społeczne jest kłamstwem. Zarząd zaproponował stronie społecznej udział w warsztatach związanych z SOP . Strona społeczna rozważy taką możliwość.

Na zakończenie spotkania strona związkowa poprosiła zarząd o przedstawienie danych dotyczących wysokości kwot jakie Sp. musi wypłacić klientom z tytułu nie terminowego załatwiania reklamacji. Zarząd przygotuje taką informację.

 

 

Wcześniejsze spotkania w EC

 


Wiadomość tą wyświetlono 1286 razy.