Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 04 Marzec 2021r.
Drukuj

W Poznaniu z inicjatywy Inspektor Okręgowej Inspekcji  (OIP) Pracy Małgorzaty Brykczyńskiej doszło do spotkania z  przedstawicielami organizacji związkowych i społecznej inspekcji pracy. Pani Inspektor przedstawiła wyniki kontroli, która skupiła się na kontroli wynagrodzeń w Enea Centrum. Protokół  pokontrolny zawiera analizę zgodności z prawem pracy zasad :naliczania wynagrodzeń, zaszeregowania, awansów i przeszeregowań, wypłat z funduszu nagród, taryfikatora kwalifikacyjnego, tabeli płac zasadniczych. Merytoryczna dyskusja dotycząca szczegółów przeprowadzonej kontroli pokazuje profesjonalizm oraz wgłębienie się Pani inspektor w specyfikę uregulowań obowiązujących w Grupie Enea.  Kontrola potwierdziła nasze wcześniejsze uwagi  dotyczące między innymi tabeli płac zasadniczych. Niestety problem jest z ustaleniem wynagrodzeń Pracowników zatrudnionych przez Agencje Pracy Tymczasowej, których siedziby znajdują się poza terenem działania OIP w Poznaniu. Sprawy zostały przekazane odpowiednim OIP ( do dzisiaj nie ma wyników kontroli). Niestety liczba umów śmieciowych w porównaniu do 2016 r. zwiększyła się.  Uwagi i wnioski pokontrolne zostaną przekazane stronie pracodawcy. Nasze dalsze postępowanie uzależniamy od tego w jaki sposób pracodawca uwzględni uwagi PIP.

Wcześniejsze kontrole


Wiadomość tą wyświetlono 1684 razy.