Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 26 Październik 2021r.
Drukuj

W Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności  byłym działaczom opozycji niepodległościowej w PRL. Odznaczenia, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr Mateusz Szpytma. Odznaczeniami uhonorowano 30 osób, w tym 5 pośmiertnie.

 „Ci, którzy walczyli o niepodległą Polskę w okresie PRL, są kolejnym pokoleniem w szeregu tych, którzy starali się by ojczyzna była suwerenna i demokratyczna” „W waszym życiu nie było potrzeby stawania z bronią w ręku, ale była potrzeba innej działalności, była potrzeba ochrony praw pracowniczych, była potrzeba pamiętania o tym, że Polska może być niepodległa” „ Rzeczpospolita Wam Dziękuje” -Wiceprezes IPN M. Szpytma.

Miło nam poinformować, że to zaszczytne wyróżnienie otrzymał również Ryszard Król –„Żołnierz Solidarności”- Członek Naszej Organizacji. Ryszard pochodzi ze Śląska, tam w latach 80-tych zaangażował się w działalność niepodległościową. Sympatyk  Komitetu Obrony Robotników i Konfederacji Polski Niepodległej. Od 1980 r. członek NSZZ Solidarność. Zajmował się kolportażem biuletynów i ulotek oraz produkcją kilimów patriotycznych ( dwa z nich znajdują się w naszym biurze w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.) W 1982 r. pobity, aresztowany, internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Po internowaniu, szykanowany i zmuszony do wyjazdu na „zachód”. W ten sposób w 1983 r. trafił do Zakładu Energetycznego w Gorzowie Wlkp. Pracował jako elektromonter linii napowietrznych w Rejonie Energetycznym w Gorzowie Wlkp. Aktywny członek NSZZ Solidarność ZE Gorzów. Na Ryszarda zawsze można było liczyć, nie trzeba było go namawiać do walki o prawa pracownicze. Żadna manifestacja i pikieta nie mogła się odbyć bez jego udziału.

Nie ograniczał się tylko do aktywności w godzinach pracy. Do momentu choroby (wrzesień 2016 r.) był Chorążym Pocztu Sztandarowego NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

W tak uroczystym dla Ryszarda dniu nie mogło nas zabraknąć. My zawsze mogliśmy liczyć na Niego, teraz On mógł liczyć na nas.

W gronie odznaczonych znaleźli się także:- Aleksander Cholewa- stanie wojennym kolporter pisma „Feniks” w Gorzowie, a także Myśliborzu,- Jerzy Korolewicz- działał m.in. w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów , - Jerzy Ostrouch- w latach 80-tych współtworzył m.in. podziemne „Radio Solidarność”.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm w 2010 r. dla uhonorowania osób, które w latach 1956-89 „mimo zagrożenia bezpośrednimi represjami, zasłużyły się czynnie dla odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości i suwerenności oraz dla obrony praw człowieka i obywatela w PRL”. Z wnioskiem o odznaczenie występuje do prezydenta prezes IPN z inicjatywy własnej lub organizacji społecznych i zawodowych. Odznaczenie nawiązuje do Krzyża Niepodległości, czyli odznaczenia, które II Rzeczpospolita ustanowiła, by uhonorować tych, którzy walczyli o niepodległość w 1918 r.

Relacja IPN Szczecin-sylwetki odznaczonych.


 


Wiadomość tą wyświetlono 3837 razy.