Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Marzec 2019r.
Drukuj
20.03.2017 Obradowała Lubuska WRDS
Dodano: 20 Marzec 2017r. 21:48

W Zielonej Górze na VI plenarnym posiedzeniu   spotkali się członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS). W posiedzeniu  uczestniczyła Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego (RDS) Henryka Bochniarz oraz parlamentarzyści: senator Waldemar Sługocki i posłowie Jarosław Porwich,  Jacek Kurzępa i Tomasz Kucharski.

Już dyskusja nad przyjęciem programu zebrania zapowiadała nerwową atmosferę związaną z przyjęciem stanowisk przez prezydium WRDS a dotyczących  Administracji Skarbowej w województwie lubuskim. Ostatecznie temat ten został przesunięty do spraw różnych. Tematyka obrad:

1.Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie lubuskim. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze- Roman Fedak przedstawił prezentację z której dowiedzieliśmy się między innymi że:- Liczba ludności w województwie wynosi 1018075 osób ( stanowi to 2,6 % ludności w  kraju) –najmniejsze ludnościowo województwo w całym kraju.-Aktualna rejestrowana stopa bezrobocia wynosi 8,7 %. –Liczba studentów w województwie zmniejszyła się o 30 %.

2.Wystapienie marszałek Elżbiety Anny Polak- dowiedzieliśmy się, że  w lubuskim „powiało optymizmem”- rośnie liczba przedsiębiorstw, spada bezrobocie, lubuskie stało się liderem cyfryzacji. Niepokój Pani marszałek wzbudza ucieczka młodych ludzi z naszego województwa.

3.Wystąpienie Henryki Bochniarz- dotyczyło podsumowania działalności RDS, która powstała na gruzach Komisji Trójstronnej. Lubuska WRDS jest dwunastą radą jaką odwiedziła przewodnicząca. Podkreśliła, że wszyscy musimy się uczyć dialogu i zawierania kompromisów, oraz podwyższać bardzo małą wiedzę o RDS. Konieczna jest także nowelizacja Ustawy  uwzględniająca zdobyte doświadczenia po reaktywacji dialogu w ramach RDS.

4. Informacja z prac Zespołu Prawa Pracy RDS-Jacek Męcina przedstawił zagadnienia jakimi zajmuje się  zespół pod jego kierownictwem tj. nowelizacje ustaw: -o Agencjach Pracy Tymczasowej, Związkach Zawodowych i Sporach Zbiorowych.

5.Dyskusja dotycząca wcześniejszych wystąpień. Próbowano zdiagnozować powody ucieczki młodych ludzi z województwa. Podkreślono jak ważna jest ochrona istniejących miejsc pracy, oraz dbanie o rozwój naszej „Małej Ojczyzny”.

6. Sprawy różne- Stanowiska dotyczące Administracji Skarbowej przyjęte przez prezydium w 2017 r. Działania prezydium były bezprawne- Regulamin WRDS nie daje takich uprawnień prezydium.  Rozpoczęto dyskusję dotyczącą Administracji Skarbowej w województwie lubuskim. Postanowiono, że następne posiedzenie WRDS będzie dotyczyło tej tematyki.

Informacje TVP 3 Gorzów Wlkp. 6,17-8,30 min i 16,15-19,50

Wcześniejsze posiedzenia WRDS.


Wiadomość tą wyświetlono 782 razy.