Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 25 Wrzesień 2020r.
Drukuj
20.01.2017 Obradowała KM NSZZ Solidarność Enea
Dodano: 20 Styczeń 2017r. 21:04

W Gorzowie Wlkp. na pierwszym w 2017 r. posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Tematyka zebrania:

1.Odczytano i  przyjęto protokoły z ostatnich dwóch zebrań  KM.(17.11.2016 Pieczyska i 6.12.2016 Poznań).

2.Sprawozdanie z działalności Prezydium. Omówiono między innymi spotkania w ramach Krajowej Sekcji Energetyków oraz nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej.

3.Członek Zarządu w Enea  Operator  (EO) wybierany przez Pracowników. Podsumowano akcję  wyborczą, Tadeusz Dachowski zyskał zaufanie Pracowników uzyskał 1328 głosów,  to jest 52,5 % ważnych głosów. Czekamy na uznanie decyzji Pracowników i powołanie Tadeusza do Zarządu Enea Operatora. Dokonano wyboru naszego przedstawiciela, który zastąpi Tadeusza w Radzie Nadzorczej EO. Omówiono działania podejmowane w celu przywrócenia do pracy Jakuba Kamyka.

4. Wybory władz w Enea Serwis (ES). Wytypowano naszych przedstawicieli, którzy wystartują w wyborach do Rady Nadzorczej i Zarządu. Desygnowano przedstawicieli do Głównej i Okręgowych Komisji Wyborczych w ES.

5.Szkolenia w GK Enea. Szeroko omówiono nieprawidłowości jakie wystąpiły po przekazaniu szkoleń do Enea Centrum. Podejmowane prowizoryczne działania, nie załatwiają systemowo tematu szkoleń. KM przyjęła treść pisma w tej sprawie adresowanego do Zarządu Enea S.A.

6.Sprawy płacowe. Omówiono działania mające na celu przyśpieszenie wypłaty premii rocznej, oraz przygotowania do  negocjacji płacowych w spółach GK Enea.

7. Eksploatacja w Enea Operator.  Na ostatnim spotkaniu z Zarządem EO można było się dowiedzieć, że rozważana jest możliwość przekazania  szeroko rozumianej eksploatacji do Enea Serwis. KM zdecydowanie sprzeciwia się takim działaniom i dołoży wszelkich starań, sił i środków żeby nie dopuścić  do takiego działania. Przyjęto stanowisko KM w tym temacie.

8.Program Zmiany Pokoleniowej (PZP) – kolejna 4 edycja Programu Dobrowolnych Odejść (PDO). Zarząd EO mimo wcześniejszych zapewnień ,że nie zamierza uruchamiać kolejnych edycji PDO, ostatecznie przestąpił do PZP. Tym sposobem wielu Pracowników oraz związki zawodowe  zostały wprowadzone w błąd. Podjęto działania w celu objęcia  PDO pracowników, którzy  w 2016 r. złożyli  deklaracje odejścia na emerytury w 2017 r.

9. Wspólna Działalność Socjalna (WDS) w 2017 r. Relacja z dotychczasowego przebiegu negocjacji, oraz ich efektów, a właściwie ich brak.

10.Umowy śmieciowe w GK Enea –kontynuacja. Omówiono korespondencję z Enea Centrum dotyczącą tego tematu. Dalej będziemy walczyć z tą patologią.

11. Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) , współpraca z PZU Zdrowie. Omówiono nowe oferty z firm PZU i AVIVA w ramach PPE. Decyzja o ewentualnej zmianie firmy prowadzącej PPE może nastąpić tylko w przypadku przedstawienia lepszej od  dotychczasowej oferty. PZU Zdrowie - pojawiły się  uwagi dotyczące  medycyny pracy, wystawiania pełnopłatnych recept oraz braku możliwości wystawiania zwolnień lekarskich przez lekarzy specjalistów współpracujących z PZU.

12.Sytuacja w spółkach GK Enea. Niestety mimo zapewnień zarządu EC sytuacja w spółce nadal daleka jest od satysfakcjonującej.

13. Sprawy różne wolne wnioski. Omówiono temat niewłaściwego naliczania taryfy pracowniczej oraz sposoby rozliczania  kosztów związkowych.

Stanowisko KM ws eksploatacji w EO.

Pismo KM ws szkoleń

Wcześniejsze zebrania KM

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2005 razy.