Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj

Rada nadzorcza Bogdanki podjęła decyzję w sprawie składu zarządu spółki na nową kadencję.  Jak poinformowała spółka, wraz z upływającą ósmą kadencją rada nadzorcza zdecydowała o odwołaniu zarządu w składzie: Zbigniew Stopa - prezes zarządu, Waldemar Bernaciak - zastępca prezesa ds. handlu i logistyki, Yves Marie Gerard Roger de Bazelaire de Boucheporn zastępca prezesa ds. ekonomiczno-finansowych, Krzysztof Szlaga - zastępca prezesa ds. zakupów i inwestycji.

Jednocześnie rada powołała zarząd na kolejną kadencję w nowym składzie. Prezesem pozostaje Zbigniew Stopa, stanowisko utrzymał też Waldemar Bernaciak, który nadal będzie zastępcą prezesa ds. handlu i logistyki. Do zarządu Bogdanki powołany został też Jakuba Stęchły, na stanowisko zastępcy prezesa ds. zakupów i inwestycji oraz Piotr Janicki jako zastępca prezesa ds. ekonomiczno-finansowych.

Wszyscy członkowie zarządu zostali powołani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

- Zdecydowaliśmy się na wzmocnienie zarządu Bogdanki znakomitymi menedżerami, sprawdzonymi w spółkach Enei. Dołączają oni do świetnych specjalistów, którzy do tej pory bardzo dobrze zarządzali najlepszą polską kopalnią. Wiedza i doświadczenie wszystkich członków nowego zarządu przyczynią się do wzrostu wartości całej naszej Grupy – komentuje Dalida Gepfert, wiceprezes Enei i przewodnicząca rady nadzorczej Bogdanki.

Jakub Stęchły jest absolwentem Politechniki Śląskiej, Politechniki Mediolańskiej i Uniwersytetu Stanforda. Do tej pory był prezesem Enei Serwis, wcześniej związany m.in. z branżą energetyczną. Pracował także we Włoszech.

Piotr Janicki ukończył Uniwersytet w Białymstoku oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. To menedżer z wieloletnim doświadczeniem w energetyce i w ciepłownictwie. Do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa do spraw ekonomiczno-finansowych w Enei Wytwarzanie.

Podczas pierwszego posiedzenia nowej rady nadzorczej przewodniczącą została wybrana Dalida Gepfert, a funkcję wiceprzewodniczącego objął Paweł Orlof. Sekretarzem Rady Nadzorczej Bogdanki został również reprezentujący większościowego właściciela Krzysztof Matan.

Nie planujemy zwolnień pracowników - zapewnił  prezes spółki Lubelski Węgiel Bogdanka Zbigniew Stopa. Włączenie kopalni do Enei oznacza stabilizację odbioru węgla i możliwość wzrostu wydobycia w przyszłości. Przypomniał, że Bogdanka w ubiegłym roku zakończyła program inwestycyjny, który spowodował wzrost zdolności wydobywczych do 11,5 mln ton węgla rocznie, jednak trudności z jego zbytem spowodowały, że plany na rok bieżący zostały zmniejszone do 8,5 mln ton węgla.

Ograniczenie wydobycia spowodowało zwolnienia, załoga kopalni została zmniejszona z 4,9 tys. do 4,5 tys. osób, jednak dalsze zwolnienia nie są już planowane - zapewnił Stopa.

"Zwolnień nie planujemy, ale nie planujemy też przyjęć, pomimo zakładanego wzrostu wydobycia w następnych latach. Będziemy tak prowadzić całą organizację, by skupić się na zmniejszaniu kosztów i poprawianiu efektywności" - powiedział Stopa.

Podkreślił, że kopalnia mając zapewniony zbyt znacznej części wydobywanego węgla przez Eneę, łatwiej sprzeda resztę. "Naszymi odbiorcami są także inne grupy energetyczne, małe zakłady przemysłowe, szklarnie. Mając zapewnioną podstawę, rdzeń wolumenu sprzedaży, cały czas walcząc o pozostały rynek, zamierzamy podnosić w następnych latach poziom wydobycia" - zapowiedział Stopa.

 

Więcej o Bogdance


Wiadomość tą wyświetlono 2034 razy.